Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) 2014-2015

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) 2014-2015

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
10-01-2014
Lisätietoja
ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377, osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341 Sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Liikuntalain yhtenä tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Tätä tarkoituspykälää toteuttavat urheiluseurat. Suoran seuratuen avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä edistetään matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä. Selvitysten mukaan lasten urheiluharrastusten hinnat ovat kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa ja Suomessa on noin 200 000 lasta ja nuorta, jotka eivät taloudellisista tai muista syistä voi harrastaa ohjatun seuratoiminnan parissa. Valtion vuoden 2014 talousarvioesityksessä on linjattu tavoitteeksi tukea paikallista seuratoimintaa ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, seklä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakuasiakirjat

Hakuohje 2014 (pdf)

  1. Hakemuslomake, OKM:n lomake nro 1 (doc), OKM:n lomake nro 1 (pdf) 
  2. Hakemuslomakkeen pakollinen  liitelomake (doc), liitelomake (pdf)
  3. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote)
  4. Vuonna 2013 seuratukea useammalle vuodelle saaneet raportoivat hankkeen käynnistymisestä pakollisella
    raportointilomakkeella (doc) raportointilomake (pdf)

Seuratuki on erityisavustus, eli valitse hakulomakkeessa nro 1 kohta erityisavustus valtionavustuksen lajiksi. Huomioi, ettei seuratukihakemukseen liitetä erityisavustuksen ohjeissa mainittuja liitteitä, vaan seuratukea haetaan nimenomaan ylempänä mainittuja kahta lomaketta käyttäen. Muista laittaa myös seuran päätilin tilinumero hakulomakkeeseen. 

Seuratukea haettaessa käytetään vain näitä mainittuja hakuasiakirjoja. Lomakkeiden (kohdat 1 ja 2) avoimeen tilaan laaditussa hankesuunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja hankkeen sisältö ja toimenpiteet.

Myönnetyn avustuksen käytöstä on annettava selvitys päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Selvitys annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 2 (doc).

Hakemukset

Hakemukset toimitetaan 10.1.2014 mennessä osoitteella: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kirjaamo, PL 29, 00023 Valtioneuvosto. (vain kirjalliset paperiversiot otetaan vastaan).

Myönnetyt avustukset

2014 | 2013

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) 2014-2015