Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
18-12-2015
Lisätietoja
ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377, osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341 Sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 14 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2016 talousarviossa.

Kehittämishankkeiden sparraus

Seuran kehittämishankkeessa ja siihen liittyvässä seuratuen hakemisessa sparraavat liikuntajärjestöjen ja lajiliittojen seurakehittäjät. Ole yhteydessä oman lajisi, liittosi tai alueesi sparraajaan.

Hakuasiakirjat

Hakuohje 2016 (pdf)

Seuratukea haetaan sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi. Haku avataan 19.11.2015.

Seuratukea haetaan kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää sähköisen hakemuksensa Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi. Toisessa vaiheessa hakija tallentaa sähköisessä ympäristössä tekemänsä hakemuksen pdf-tiedostona, tulostaa hakemuksen, allekirjoittaa sen ja postittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitteeseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Hakijaa pyydetään lukemaan hakuohjeet huolellisesti hakemusta valmistellessaan.

Selvityksen tekeminen

Myönnetyn avustuksen käytöstä on annettava selvitys päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Selvitys annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 2 (doc).


Myönnetyt avustukset

2016 I 2015 | 2014 | 2013

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)