Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
12-12-2014
Lisätietoja
ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377, osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341 Sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2015 talousarviossa.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakuasiakirjat

Hakuohje 2015 (pdf)

  1. Hakemuslomake, OKM:n lomake nro 1 (doc), OKM:n lomake nro 1 (pdf) 
  2. Hakemuslomakkeen pakollinen  liitelomake (doc), liitelomake (pdf)
  3. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote)
  4. Vuosina 2013-2014 seuratukea useammalle vuodelle saaneet raportoivat hankkeen käynnistymisestä pakollisella
    raportointilomakkeella (doc) raportointilomake (pdf)

Seuratuki on erityisavustus, eli valitse hakulomakkeessa nro 1 kohta erityisavustus valtionavustuksen lajiksi. Huomioi, ettei seuratukihakemukseen liitetä erityisavustuksen ohjeissa mainittuja liitteitä, vaan seuratukea haetaan nimenomaan ylempänä mainittuja kahta lomaketta käyttäen. Muista laittaa myös seuran päätilin tilinumero hakulomakkeeseen. 

Seuratukea haettaessa käytetään vain näitä mainittuja hakuasiakirjoja. Lomakkeiden (kohdat 1 ja 2) avoimeen tilaan laaditussa hankesuunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja hankkeen sisältö ja toimenpiteet.

Myönnetyn avustuksen käytöstä on annettava selvitys päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Selvitys annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 2 (doc).

Ruotsinkieliset hakulomakkeet ja -ohjeet päivitetään sivuillemme viikon 45 aikana.

Hakemukset

Hakemukset toimitetaan 12.12.2014 mennessä osoitteella: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kirjaamo, PL 29, 00023 Valtioneuvosto. (vain kirjalliset paperiversiot otetaan vastaan).

Myönnetyt avustukset

2015 | 2014 | 2013

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)