Hemsidan Idrott Utbildning inom idrottssektorn

Utbildning inom idrottssektorn

Idrottsutbildningscentren och idrottsinstituten ordnar grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning samt olika typer av utbildning med fria målsättningar. Det finns 11 riksomfattande och tre regionala idrottsutbildningscenter i Finland.

I samarbete med idrottsorganisationerna ordnar idrottsutbildningscentren bl.a. utbildning som hänför sig till träning av idrottare samt utbildning av ledare, tränare och föreningsaktiva i idrottsföreningar. Centren verkar dessutom som utbildningscenter för konditionsträning och hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Instituten beviljas beroende på utbildningsuppgiften statlig finansiering med stöd av flera olika lagar (lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad tilläggsutbildning och lagen om fritt bildningsarbete). För utbildningsverksamhet inom fritt bildningsarbete får idrottsutbildningscentren statsandel enligt prestationer. Därtill kan de få statsbidrag för försöks- och utvecklingsprojekt samt för byggande.

Hemsidan Idrott Utbildning inom idrottssektorn