Hemsidan Idrott Kommunernas idrottsväsen

Kommunernas idrottsväsen

Enligt idrottslagen skall kommunen skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att

  • utveckla det lokala och regionala samarbetet inom idrott samt hälsomotion
  • stödja medborgarverksamhet
  • tillhandahålla idrottsanläggningar
  • ordna idrottsverksamhet även med beaktande av grupper med särskilda behov.

Kommunerna beviljas statsandel för driftskostnader inom idrottsväsendet enligt invånarantal och det pris per enhet som definierats i statsbudgeten.

75 procent av idrottsplatserna ägs av kommunerna. Undervisnings- och kulturministeriet stöder byggande och sanering av kommunernas idrottsplatser genom prövningsbaserade bidrag.

Hemsidan Idrott Kommunernas idrottsväsen