Etusivu Liikunta Kuntien liikuntatoimi

Kuntien liikuntatoimi

Liikuntalain mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle:

  • kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa
  • tukemalla kansalaistoimintaa
  • tarjoamalla liikuntapaikkoja
  • järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja vuosittain yli 700 miljoonalla eurolla. Kuntien liikuntatoimessa työskentelee noin 5000 ihmistä. Liikuntapaikkoja on yli 29000, joista kuntien omistamia ja ylläpitämiä on noin 70 prosenttia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kuntien liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjausta harkinnanvaraisilla avustuksilla.

Kunnat saavat liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin asukasluvun mukaan valtionosuutta valtion talousarviossa määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Kuntien liikuntatoiminnan valtionosuudet maksetaan veikkausvoittovaroista valtion urheilubudjetista.

Liikuntatoimi on osassa kuntia yhdistetty sivistystoimen alaisuuteen yhdessä kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa. Kuntien lisäksi liikunnasta vastaavat paikallistasolla urheiluseurat. Seurojen kuulemista ja osallisuutta seuratoimintaa koskevissa asioissa on joissakin kunnissa lisätty peustamalla seuraparlamentteja, jotka ovat liikuntaseurojen yhteistyöelimiä. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa, mutta joka toimii vuorovaikutuksessa kunnan liikuntatoimen kanssa.

Etusivu Liikunta Kuntien liikuntatoimi