Hemsidan Idrott Medborgarverksamet Idrottsorganisationer

Idrottsorganisationer

Det finns över 7 800 idrottsföreningar i Finland. I deras verksamhet deltar över en miljon finländska barn, unga, vuxna och äldre. Merparten av verksamheten är ideell och koncentrerad till föreningar. Över 500 000 frivilliga deltar i denna verksamhet.

Bidrag till idrottsorganisationer

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar en del av de riksomfattande och regionala idrottsorganisationernas utgifter genom att årligen bevilja dem prövningsbaserade bidrag.

I beslut om statsbidrag beaktas kvaliteten och omfattningen av organisationens verksamhet samt verksamhetens samhällsinverkan. Ytterligare beaktas också etiska principer och behovet av bidrag.

I de organisationer som har rätt till statsbidrag skall idrotten utgöra den huvudsakliga verksamheten och verksamheten skall vara riksomfattande, dvs. organisationen ha minst 30 medlemsföreningar med minst tusen medlemmar. Idrottsgrenen skall dessutom ha en internationell organisation eller ett tävlingssystem eller grenen skall vara nationellt viktig.

Hemsidan Idrott Medborgarverksamet Idrottsorganisationer