Hemsidan Idrott

Publikationer - Idrott

Här hittar du de senaste idrottspublikationerna samt allmänna publikationer som berör idrottsområdet.

Sök flera publikationer med hjälp av sökmaskinen för publikationer (ämnesområde och publicerningsdatum som sökkriterier) eller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste publikationerna - Idrott

Idrottsverksamheten i statistikens ljus; Grundläggande statistik från 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:1
Från distrikt till nätverk – idrottsaktörerna har ordet; Förändringsprocesserna i idrottsorganisationernas verksamhet – effekter på verksamhetssätten Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:31
Statsbidrag till idrottsorganisationer; Utredning om utveckling av statsbidragssystemet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:32
Vetenskapliga grunder för rekommendationen om fysisk aktivitet under de tidiga åren Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:22
Glädje, lek och gemensamma aktiviteter - Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:24
Lika möjligheter till fritidsintressen – med fokus på priset för hobbyer Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:19
Främjande av motion och idrott i kommuner 2010–2014. Lägesrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:18
Effektivt antidopningssamarbete Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:7
Riktlinjer för idrottspolitikens framtid Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:8
Externalisering av motionstjänster och tjänsternas säkerhet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:9
Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2014. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:18
Drop-out vai throw-out?; Undersökning om kostnaderna för idrottsutövande bland barn och unga Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:5
Proposition med förslag till ny idrottslag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior oc utredningar 2014:14
Utredning om förvaltningen av idrottsetiska frågor i Finland Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:8
Delaktighet, respons, uppföljning; Nuvarande praxis inom motion och idrott i kommunerna Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:4
Riktlinjer för stöd av idrottvetenskaplig forskning fram till 2017; Idrottsforskningens linje Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:15
Undervisnings- och kulturministeriets strategi för intelligent teknik (UKM-KIDE) Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:9
Jämställdheten mellan könen i idrott och motion i Finland 2011; förändringar och nuläget Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:33 / 2012:13
Det nationella åtgärdsprogrammet för motion bland äldre; Hälsa och välmående genom motion Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:30
Årsöversikt 2010 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:23