Etusivu Liikunta

Ajankohtaista liikunnassa

Lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksia päivitetään

peruskouluPäivitetyillä suosituksilla pyritään siihen, että lasten kanssa toimivat aikuiset onnistuisivat luomaan kaikille lapsille riittävät liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edellytykset.

Tavoitteena on edistää myös kaikkein nuorimpien lasten kasvua, hyvinvointia ja terveyttä.

Esitys uusiksi suosituksiksi tulee kommentoitavaksi 1.-15.5.2016. Uudet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset julkaistaan syyskuussa 2016.

Lue lisää

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma vuosille 2016–2019

uimahallissaOpetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman vuosille 2016-2019.

Suunnitelmassa on varattu vuotta kohden 25,9 miljoonan euron määräraha, josta 16,5 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäville hankkeille ja 7,6 miljoonaa euroa aluehallinnossa päätettäville hankkeille. Valtaosa suunnitelmaan sisältyvistä hankkeista on perusliikuntapaikkoja, uimahalleja, jäähalleja ja liikuntahalleja.

Tiedote 4.12.

Uusi laki selkeyttää liikuntaan liittyviä valtion ja kunnan vastuita

Uusi liikuntalaki tuli voimaan toukokuun 2015 alussa. Lailla pyritään parantamaan valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Samaan aikaan tuli voimaan myös uusi liikunta-asetus. Lue lisää

Työryhmä: Koulut edistämään liikunnallista elämäntapaa

liikunnan_suuntaviivatLiikunta-alan työryhmä painottaa koulujen merkitystä liikunnalliselle elämäntavalle. Ryhmä esittää, että koulupäivää joustavoitettaisiin ja toiminnallisuus tuotaisiin sen osaksi.

Koulujen harrastetoimintaa vahvistamalla voidaan tarjota liikuntamahdollisuuksia ja vaikuttaa harrastamisen hintaan. Myös yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus liikuntapoliittikan painopisteiksi ja etsiä keinoja mm. osallistumisesteiden purkamiseen.

Tiedote 20.3.