Etusivu Liikunta

Ajankohtaista liikunnassa

Haettavana liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset 2016

Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeiden avustukset ovat nyt haettavissa. Hakuaika päättyy marraskuun lopussa 2015. Lue lisää

Uusi laki selkeyttää liikuntaan liittyviä valtion ja kunnan vastuita

Uusi liikuntalaki tuli voimaan toukokuun alussa. Lailla pyritään parantamaan valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Toukokuun alussa tuli voimaan myös uusi liikunta-asetus. Lue lisää

Valtiolta 27 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparannukseen

uimahallissaOpetus- ja kulttuuriministeriö tukee liikuntapaikkojen rakentamista, korjaamista ja varustamista 27 miljoonalla eurolla.

Ministeriön avustukset kohdennettiin liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan sisältyviin perusliikuntapaikkoihin, lähinnä uima- ja liikuntahalleihin. Aluehallintovirastojen avustuksiin varatuilla rahoilla voidaan tukea erityisesti lähiliikuntapaikkahankkeita.

Tiedote 15.4.

Työryhmä: Koulut edistämään liikunnallista elämäntapaa

liikunnan_suuntaviivatLiikunta-alan työryhmä painottaa koulujen merkitystä liikunnalliselle elämäntavalle. Ryhmä esittää, että koulupäivää joustavoitettaisiin ja toiminnallisuus tuotaisiin sen osaksi.

Koulujen harrastetoimintaa vahvistamalla voidaan tarjota liikuntamahdollisuuksia ja vaikuttaa harrastamisen hintaan. Myös yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus liikuntapoliittikan painopisteiksi ja etsiä keinoja mm. osallistumisesteiden purkamiseen.

Tiedote 20.3.

Euroopan neuvosto hyväksyi suosituksen sukupuolitasa-arvosta urheilussa

Euroopan neuvoston suositus sukupuolitasa-arvosta urheilussa hyväksyttiin ministerikomitean kokouksessa Strasbourgissa tammikuun lopussa.

Suomi oli aktiivisesti mukana suosituksen laatimisessa ja eteenpäin viemisessä.

Lue lisää

Urheilijaeläkelaki voimaan 1.2.2015

Suomalaiset olympiavoittajat voidaan jatkossa huomioida urheilijaeläkkeellä. Urheilijaeläke voidaan myöntää erityisestä syystä myös pitkään jatkuneesta kansainvälisen tason urheilijaurasta olympialaisissa, paralympialaisissa tai muissa kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Eläkkeet myöntää hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä tulee voimaan 1.2.2015.

Lue lisää