Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

Lagen om idrottspension träder i kraft 1.2.2015

Finländska olympiadvinnare kan framöver beviljas idrottspension. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär inom olympiska, paralympiska eller andra internationella värdetävlingar. 

Pensionen beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. Lagen om extra pension för idrottsutövare träder i kraft den 1 februari 2015.

Webbnyhet 31.12.

Utredning: Etik och tillräcklig tillsyn samt konsekvens i verksamheten garantier för det nuvarande penningspelsystemet

rahapeliselvitys_kuva_19122014I en färsk utredning har man kartlagt de finländska idrottsorganisationernas samarbete med utländska penningspelsbolag och sammanställt rekommendationer med vars hjälp idrottsfinansieringen kan tryggas på ett hållbart sätt också i framtiden. Utredningen överräcktes till försvarsminister Carl Haglund, som svarar för idrottsärenden, den 19 december.

Pressmeddelande 19.12.

Förslag till ny idrottslag

Regeringen har avlåtit en proposition med förslag till ny idrottslag.  Lagens centrala mål är att främja olika befolkningsgruppers möjligheter att idka motion och idrott, befolkningens välfärd, hälsa och fysiska funktionsförmåga, barns och ungas uppväxt och utveckling samt medborgarverksamhet inom idrott och motion, inklusive föreningsverksamhet. Man vill också främja toppidrott, ärlighet och etiska principer inom toppidrott samt större jämlikhet inom idrott och motion.

Pressmeddelande 8.10.

Priserna för Skolan i rörelse till Helsingfors och Villmanstrand stad

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen har belönat Helsingfors stad och Villmanstrand stad för föredömligt arbete för en rörlig verksamhetskultur i skolan. Läs mer

Avtal mot manipulation av resultat inom idrott

anttilaEuroparådets idrottsministrar samlades på torsdagen i Schweiz. Ministrarna diskuterade bl.a. korruption inom idrott. Efter mötet undertecknade 15 länder ett multilateralt avtal mot manipulation av resultat inom idrott.

Statssekreterare Kari Anttila vid undervisnings- och kulturministeriet ledde Finlands delegation.

Pressmeddelande 18.9. (på finska)