Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

Utredning: Etik och tillräcklig tillsyn samt konsekvens i verksamheten garantier för det nuvarande penningspelsystemet

rahapeliselvitys_kuva_19122014I en färsk utredning har man kartlagt de finländska idrottsorganisationernas samarbete med utländska penningspelsbolag och sammanställt rekommendationer med vars hjälp idrottsfinansieringen kan tryggas på ett hållbart sätt också i framtiden. Utredningen överräcktes till försvarsminister Carl Haglund, som svarar för idrottsärenden, den 19 december.

Pressmeddelande 19.12.

Idrotts- och motionsföreingar kan nu ansöka om understöd

jalkapallo_8Idrotts- och motionsföreningar kan ansöka om utvecklingsstöd för sin verksamhet. Därutöver kan man ansöka om anslag för motions- och idrottsprojekt som främjar sysselsättning. Ansökningstiden går ut 12.12.

Läs mer

Förslag till ny idrottslag

Regeringen har avlåtit en proposition med förslag till ny idrottslag.  Lagens centrala mål är att främja olika befolkningsgruppers möjligheter att idka motion och idrott, befolkningens välfärd, hälsa och fysiska funktionsförmåga, barns och ungas uppväxt och utveckling samt medborgarverksamhet inom idrott och motion, inklusive föreningsverksamhet. Man vill också främja toppidrott, ärlighet och etiska principer inom toppidrott samt större jämlikhet inom idrott och motion.

Pressmeddelande 8.10.

Priserna för Skolan i rörelse till Helsingfors och Villmanstrand stad

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen har belönat Helsingfors stad och Villmanstrand stad för föredömligt arbete för en rörlig verksamhetskultur i skolan. Läs mer

Avtal mot manipulation av resultat inom idrott

anttilaEuroparådets idrottsministrar samlades på torsdagen i Schweiz. Ministrarna diskuterade bl.a. korruption inom idrott. Efter mötet undertecknade 15 länder ett multilateralt avtal mot manipulation av resultat inom idrott.

Statssekreterare Kari Anttila vid undervisnings- och kulturministeriet ledde Finlands delegation.

Pressmeddelande 18.9. (på finska)

God praxis inom idrottens jämlikhetsarbete i Finland, Sverige och Norge

Målet med utredningen var att samla god praxis i anslutning till jämlikhetsarbete inom idrotten i Finland, Sverige och Norge. Meningen var att få en bild av vilken praxis och vilka innovationer man har utvecklat inom jämlikhetsprojektet, samt att utreda hur man kunde fortsätta eller vidareutveckla arbetet.

Läs mer