Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

Rekommendationerna för barns fysiska aktivitet uppdateras

peruskoulu

Genom de uppdaterade rekommendationerna strävar man till att de vuxna som arbetar med barnen lyckas skapa tillräckliga förutsättningar för fysisk aktivitet för alla barn.

Målet är att främja också de allra yngsta barnens uppväxt, välfärd och hälsa.

Sakkunniggruppens förslag till nya rekommendationer kommenteras under perioden 1.-15.5.2016. De nya rekommendationerna för barns fysiska aktivitet under de tidiga åren publiceras i september 2016.

Webbnyhet 18.1.

27 miljoner i statligt understöd till anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar

uimahallissaUndervisnings- och kulturministeriet stöder anläggning, anskaffning och ombyggnad av idrottsanläggningar med 27 miljoner euro.

Ministeriets understöd riktades främst till idrottsanläggningar, närmast simhallar och idrottshallar. De pengar som reserverats för regionalförvaltningsverkens understöd riktas särskilt till projekt som hänför sig till idrottsanläggningar för näridrott.

Pressmeddelande 15.4.

Arbetsgruppen: Skolan är en outnyttjad möjliget för en rörligare livsstil

liikunnan_suuntaviivatEn arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att man i nästa regeringsprogram inför idén om en flexibel skoldag och att fysisk aktivitet integreras till en del av skolans vardag och helheten med andra läroämnen.

Genom att effektivera användandet av skolans utrymmen och genom att utnyttja skolans redskap är det möjligt att skapa en jämlik chans för alla att röra på sig.

Pressmeddelande 20.3.