Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

Idrottslagen förnyas

rataEn arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har lagt fram ett förslag till revidering av idrottslagen

Enligt förslaget kompletteras lagen, somträder i kraft vid ingången av nästa år,  med bestämmelser om bl.a. statens och kommunens ansvarsområden, uppgifterna inom den regionala idrottsverksamheten och statens idrottsråd samt organisationernas behörighet för statsunderstöd och bestämmelser som gäller beviljandet av statsunderstöd.

Läs mer

1,7 miljoner till utvecklande av idrott och motion för barn och unga

verkkouutinen_sportti_10022012Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat totalt 1 700 000 euro till riksomfattande och regionalt utvecklande av idrott och motion för barn och unga.

Understöden beviljas ur tipsmedel. Understödsanslaget är ca 20 procent mindre än 2013.

Läs mer

Stöd till hälsofrämjande motion för vuxna

sauvakavelyKultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat 936 000 euro till 22 projekt för utvecklande av hälsofrämjande motion för vuxna. Understöden beviljas ur tippningsmedel.

Genom utveckling av den hälsofrämjande idrotten verkställs regeringsprogrammets riktlinjer om att bland vuxenbefolkningen främja en livsstil som genom hela livet baserar sig på motion, vardagsmotion, motion i arbetsgemenskapen samt jämställdhet i fråga om möjligheterna till hobbyverksamhet. Pressmeddelande 6.2. (på finska)

Understöd till idrottsorganisationer betonar verksamhet för barn och unga

luistelijatIdrottsorganisationerna får totalt 36,7 miljoner euro i statsunderstöd. Pengarna delades nu ut på basis av nya kriterier. De viktigaste grunderna för beviljande av understöd är omfattningen av verksamheten för barn och unga.

120 organisationer fick understöd. Nya organisationer som fick understöd  är Finlands Frisbeegolfförbund samt WAU rf, som ordnar idrotts- och motionsverksamhet för barn och unga.

Webbnyhet 29.1. (på finska)

Hälsomotionsprojekt belönades

(29.1.) Programmet I from för livet (IFFL) har belönat projektetn Kvalitetsliv genom motion, Manage Health Better samt Äijissä on energiaa för främjande av hälsomotion.

Joensuu stad belönades för främjande av motionsomständigheter.Prisen överräcktes av minister Paavo Arhinmäki och minister Susanna Huovinen vid evenemanget för programmets årsdag.

Pressmeddelande 3.10.

Nya riktlinjer för hälsofrämjande motion

sauvakävely_led_raporttiUndervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har dragit upp nya riktlinjer för hälsofrämjande motion. Riktlinjerna sträcker sig till år 2020 och innehåller ett åtgärdsprogram för hälsofrämjande motion. Visionen för riktlinjerna är att finländare ska röra sig mera och sitta mindre.

Läs mer