Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

Priserna för Skolan i rörelse till Helsingfors och Villmanstrand stad

peruskouluUndervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen har belönat Helsingfors stad och Villmanstrand stad för föredömligt arbete för en rörlig verksamhetskultur i skolan. Pressmeddelande 8.10.

Avtal mot manipulation av resultat inom idrott

anttilaEuroparådets idrottsministrar samlades på torsdagen i Schweiz. Ministrarna diskuterade bl.a. korruption inom idrott. Efter mötet undertecknade 15 länder ett multilateralt avtal mot manipulation av resultat inom idrott.

Statssekreterare Kari Anttila vid undervisnings- och kulturministeriet ledde Finlands delegation.

Pressmeddelande 18.9. (på finska)

God praxis inom idrottens jämlikhetsarbete i Finland, Sverige och Norge

Målet med utredningen var att samla god praxis i anslutning till jämlikhetsarbete inom idrotten i Finland, Sverige och Norge. Meningen var att få en bild av vilken praxis och vilka innovationer man har utvecklat inom jämlikhetsprojektet, samt att utreda hur man kunde fortsätta eller vidareutveckla arbetet.

Läs mer

Fem miljoner beviljades i föreningsstöd

tuntijako_nosto_28062012Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fem miljoner euro i föreningsstöd till motions- och idrottsföreningar. Understöden beviljas ur tipsmedel. Understöd beviljades till 373 projekt och verksamhet inom ca 50 olika grenar. Av projekten är 167 fleråriga fortsättningsprojekt, 156 funktionella utvecklingsprojekt och 50 projekt som innehåller avlöning.

Statsunderstödet som beviljas till föreningarna utbetalas under de närmaste veckorna på det konto som meddelats av föreningarna. Alla sökande får även ett beslut per post.
Läs mer

Idrottslagen förnyas

rataEn arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har lagt fram ett förslag till revidering av idrottslagen

Enligt förslaget kompletteras lagen, somträder i kraft vid ingången av nästa år,  med bestämmelser om bl.a. statens och kommunens ansvarsområden, uppgifterna inom den regionala idrottsverksamheten och statens idrottsråd samt organisationernas behörighet för statsunderstöd och bestämmelser som gäller beviljandet av statsunderstöd.

Läs mer