Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

Utvecklingsstöd för en motionsinriktad livsstil utlyses för 2016

Nu är det dags att ansöka om understöd för utvecklingsprojekt som främjar en motionsinriktad livsstil. Ansökningstiden går ut vid utgången av november 2015. Webbnyhet 24.9.

27 miljoner i statligt understöd till anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar

uimahallissaUndervisnings- och kulturministeriet stöder anläggning, anskaffning och ombyggnad av idrottsanläggningar med 27 miljoner euro.

Ministeriets understöd riktades främst till idrottsanläggningar, närmast simhallar och idrottshallar. De pengar som reserverats för regionalförvaltningsverkens understöd riktas särskilt till projekt som hänför sig till idrottsanläggningar för näridrott.

Pressmeddelande 15.4.

Arbetsgruppen: Skolan är en outnyttjad möjliget för en rörligare livsstil

liikunnan_suuntaviivatEn arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att man i nästa regeringsprogram inför idén om en flexibel skoldag och att fysisk aktivitet integreras till en del av skolans vardag och helheten med andra läroämnen.

Genom att effektivera användandet av skolans utrymmen och genom att utnyttja skolans redskap är det möjligt att skapa en jämlik chans för alla att röra på sig.

Pressmeddelande 20.3.

Lagen om idrottspension träder i kraft 1.2.2015

Finländska olympiadvinnare kan framöver beviljas idrottspension. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär inom olympiska, paralympiska eller andra internationella värdetävlingar. 

Pensionen beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. Lagen om extra pension för idrottsutövare träder i kraft den 1 februari 2015.

Webbnyhet 31.12.