Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

God praxis inom idrottens jämlikhetsarbete i Finland, Sverige och Norge

Målet med utredningen var att samla god praxis i anslutning till jämlikhetsarbete inom idrotten i Finland, Sverige och Norge. Meningen var att få en bild av vilken praxis och vilka innovationer man har utvecklat inom jämlikhetsprojektet, samt att utreda hur man kunde fortsätta eller vidareutveckla arbetet. Läs mer

Fem miljoner beviljades i föreningsstöd

tuntijako_nosto_28062012Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fem miljoner euro i föreningsstöd till motions- och idrottsföreningar. Understöden beviljas ur tipsmedel. Understöd beviljades till 373 projekt och verksamhet inom ca 50 olika grenar. Av projekten är 167 fleråriga fortsättningsprojekt, 156 funktionella utvecklingsprojekt och 50 projekt som innehåller avlöning.

Statsunderstödet som beviljas till föreningarna utbetalas under de närmaste veckorna på det konto som meddelats av föreningarna. Alla sökande får även ett beslut per post.
Pressmeddelande 15.5.

Idrottslagen förnyas

rataEn arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har lagt fram ett förslag till revidering av idrottslagen

Enligt förslaget kompletteras lagen, somträder i kraft vid ingången av nästa år,  med bestämmelser om bl.a. statens och kommunens ansvarsområden, uppgifterna inom den regionala idrottsverksamheten och statens idrottsråd samt organisationernas behörighet för statsunderstöd och bestämmelser som gäller beviljandet av statsunderstöd.

Läs mer

1,7 miljoner till utvecklande av idrott och motion för barn och unga

verkkouutinen_sportti_10022012Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat totalt 1 700 000 euro till riksomfattande och regionalt utvecklande av idrott och motion för barn och unga.

Understöden beviljas ur tipsmedel. Understödsanslaget är ca 20 procent mindre än 2013.

Läs mer

Stöd till hälsofrämjande motion för vuxna

sauvakavelyKultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat 936 000 euro till 22 projekt för utvecklande av hälsofrämjande motion för vuxna. Understöden beviljas ur tippningsmedel.

Genom utveckling av den hälsofrämjande idrotten verkställs regeringsprogrammets riktlinjer om att bland vuxenbefolkningen främja en livsstil som genom hela livet baserar sig på motion, vardagsmotion, motion i arbetsgemenskapen samt jämställdhet i fråga om möjligheterna till hobbyverksamhet. Läs mer

Understöd till idrottsorganisationer betonar verksamhet för barn och unga

luistelijatIdrottsorganisationerna får totalt 36,7 miljoner euro i statsunderstöd. Pengarna delades nu ut på basis av nya kriterier. De viktigaste grunderna för beviljande av understöd är omfattningen av verksamheten för barn och unga.

120 organisationer fick understöd. Nya organisationer som fick understöd  är Finlands Frisbeegolfförbund samt WAU rf, som ordnar idrotts- och motionsverksamhet för barn och unga.

Pressmeddelande 6.2. (på finska)

Hälsomotionsprojekt belönades