Etusivu Liikunta

Ajankohtaista liikunnassa

Uusi laki selkeyttää liikuntaan liittyviä valtion ja kunnan vastuita

Uusi liikuntalaki tuli voimaan toukokuun alussa. Lailla pyritään parantamaan valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Toukokuun alussa tuli voimaan myös uusi liikunta-asetus. Lue lisää

Valtiolta 27 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparannukseen

uimahallissaOpetus- ja kulttuuriministeriö tukee liikuntapaikkojen rakentamista, korjaamista ja varustamista 27 miljoonalla eurolla. Ministeriön avustukset kohdennettiin liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan sisältyviin perusliikuntapaikkoihin, lähinnä uima- ja liikuntahalleihin. Aluehallintovirastojen avustuksiin varatuilla rahoilla voidaan tukea erityisesti lähiliikuntapaikkahankkeita. Tiedote 15.4.

Työryhmä: Koulut edistämään liikunnallista elämäntapaa

liikunnan_suuntaviivatLiikunta-alan työryhmä painottaa koulujen merkitystä liikunnalliselle elämäntavalle. Ryhmä esittää, että koulupäivää joustavoitettaisiin ja toiminnallisuus tuotaisiin sen osaksi. Koulujen harrastetoimintaa vahvistamalla voidaan tarjota liikuntamahdollisuuksia ja vaikuttaa harrastamisen hintaan. Myös yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus liikuntapoliittikan painopisteiksi ja etsiä keinoja mm. osallistumisesteiden purkamiseen. Tiedote 20.3.

Euroopan neuvosto hyväksyi suosituksen sukupuolitasa-arvosta urheilussa

Euroopan neuvoston suositus sukupuolitasa-arvosta urheilussa hyväksyttiin ministerikomitean kokouksessa Strasbourgissa tammikuun lopussa.

Suomi oli aktiivisesti mukana suosituksen laatimisessa ja eteenpäin viemisessä.

Lue lisää

Seuratukea urheiluun ja liikuntaan haettiin 15,4 miljoonaa euroa – päätökset saajista tehdään keväällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaan seuratoiminnan kehittämistukeen saapui määräaikaan mennessä 965 hakemusta. Tukea haettiin yhteensä 15 423 794 euroa. Työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin tuli 64 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 823 313 euroa. Tuen saajista ministeriö päättää keväällä.
Lue lisää

Urheilijaeläkelaki voimaan 1.2.2015

Suomalaiset olympiavoittajat voidaan jatkossa huomioida urheilijaeläkkeellä. Urheilijaeläke voidaan myöntää erityisestä syystä myös pitkään jatkuneesta kansainvälisen tason urheilijaurasta olympialaisissa, paralympialaisissa tai muissa kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Eläkkeet myöntää hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä tulee voimaan 1.2.2015.

Tiedote 19.11.

Selvitys: Toiminnan eettisyys ja riittävä valvonta sekä johdonmukaisuus nykyisen rahapelijärjestelmän takeita

rahapeliselvitys_kuva_19122014Tuoreessa selvityksessä kartoitetaan suomalaisten liikuntajärjestöjen yhteistyötä ulkomaisten rahapeliyhtiöiden kanssa ja annetaan suositukset, joilla liikunnan ja urheilun rahoitus voidaan turvata kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa. Selvitys luovutettiin liikunta-asioista vastaavalle puolustusministeri Carl Haglundille 19.12.
Tiedote 8.10.

Liikkuva koulu -palkinnot Helsinkiin ja Lappeenrantaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat palkinneet Helsingin ja Lappeenrannan kaupungit niiden esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Tiedote 18.9

Urheilumanipuloinnin vastainen yleissopimus allekirjoitettiin

anttilaEuroopan neuvoston urheiluministerit kokoontuivat 18.9. Sveitsissä. Ministerit keskustelivat mm.korruptiosta urheilussa. Kokouksen jälkeen 15 maata allekirjoitti urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Kari Anttila johti Suomen valtuuskuntaa.


Lue lisää