Lagstiftning som gäller idrott

Här kan du läsa om centrala idrottsrelaterade lagar och direktiv. Författningarna hittas på finska och svenska i statens författningsdata.

Databasen för uppdaterad lagstiftning innehåller uppdaterade och redigerade texter, där ändringar som gjorts i en lag eller förordning har skrivits in i författningstexten.

I databasen finns också författningsöversättningar samt myndigheternas bestämmelser och anvisningar.

Lagar och förordningar som gäller idrott

Idrottslag (1054/1998 )
Syftet med denna lag är att främja motion och annan idrott samt tävlings- och elitidrott och medborgarverksamhet i anslutning till dessa, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt att med idrottens hjälp stödja barns och ungas uppväxt och utveckling...

Idrottsförordning  (1055/1998)
I förordningen bestäms bl.a. om idrottsorganisationernas understöd och rätt till statsunderstöd...

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
I denna lag bestäms bl.a. om kommunernas statsandelar för idrottsverksamhet och statsunderstöd för idrottsanläggningsprojekt.

Statsunderstödslag (688/2001)
I denna lag föreskrivs bl.a. om beviljande av statsunderstöd beroende på prövning och användande av statsunderstöd.

Lag om fritt bildningsarbete (632/1998)
I lagen bestäms bl.a. om det fria bildningsarbetets undervisning i idrottsinstituten och grunderna för beviljande av statsunderstöd.

Förordning om fritt bildningsarbete (805/1998)
I förordningen föreskrivs närmare om bl.a. det fria bildningsarbetet vid idrottsinstituten.