Hemsidan Kultur Konst och kultur

Konst- och kulturområden

Ett stort antal kulturinstitutioner och ett täckande nätverk av kulturinrättningar är kännetecknande för konst- och kulturlivet i Finland. Samarbetet mellan de olika institutionerna och inrättningarna har även varit föremål för utveckling. Kulturutbudet är rikligt och medborgarna deltar aktivt i kulturtjänsterna. Vidare bedriver medborgarorganisationer mångsidig verksamhet inom området.

I avsnittet Konst- och kulturområden berättas närmare om verksamheten och aktörerna inom olika konstområden samt om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet för främjande av respektive konstområde. Ministeriet har bl.a. utarbetat ett flertal program och riktlinjer för konstområdet i syfte att föra fram konsten.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder i första hand yrkeskonstnärers riksorganisationer i deras konstfrämjande arbete. Projektstipendier, reseunderstöd, residensunderstöd, konstnärsstipendier samt konstområdesspecifika understöd beviljas av bl.a. Centret för konstfrämjande, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna.   

Hemsidan Kultur Konst och kultur