Hemsidan Kultur Mångkulturalism och kulturtillgänglighet

Mångkulturalism och kulturtillgänglighet

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att säkra språk- och kulturminoriteters, handikappminoriteters samt övriga specialgruppers möjligheter att delta i kulturen och att på ett jämlikt sätt föra fram sin egen kreativitet.

Tjänster och stödformer inom kultur och konst bör kunna användas av alla. För att jämlikheten skall fungera i praktiken förutsätter det ofta att man särskilt tar i beaktande minoriteternas behov vid planeringen av tjänster och stödformer.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen på sitt område angående jämlikhetens förverkligande. Ingen får på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller annan personlig orsak särställas utan godtagbar orsak.

Ministeriet stöder projekt och verksamhet som förbättrar kulturtillgängligheten. Stöd beviljas också till kulturverksamhet inom språk- och kulturminoriteter och handikappminoriteter samt för produktion av klarspråkslitteratur.

Under undervisnings- och kulturministeriet verkar Celia - Biblioteket för synskadade som betjänar läshandikappade personer.

Ärenden som gäller mångkulturalism och kulturtillgänglighet sköts inom undervisnings- och kulturministeriet på olika avdelningar och enheter. Kultur- och konstpolitiska avdelningen tar dessa ärenden i beaktande bl.a. vid utvecklingen, styrningen och finansieringen av sitt verksamhetsområde. Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen svarar bl.a. för ärenden som gäller utbildning för invandrare och specialgrupper.

Hemsidan Kultur Mångkulturalism och kulturtillgänglighet