Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri Linjaukset ja toiminta

Lastenkulttuuriin liittyvät linjaukset

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan vahvistamalla lastenkulttuurin asemaa ja toimintaedellytyksiä.

 

Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on laatia uudet linjaukset lastenkulttuurin edistämiseksi vuoden 2012 aikana. Uusi toimenpide-ohjelma on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön edellinen, viisivuotinen lastenkulttuuripoliittinen ohjelma päättyi vuonna 2007.

Lapset ja media

Media ja mediakulttuuri ovat osa lastenkulttuuria. Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuudessa edistetään medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä lapsille turvallista mediaympäristöä. Kokonaisuuden puitteissa myönnetään valtionavustuksia valtakunnallisiin mediakasvatushankkeisiin. Alueeseen liittyvät toimenpiteet alkoivat vuonna 2004 toimintaohjelmaluonnoksesta Mediaväkivalta. Lapset ja media. (Opetusministeriön monisteita 2004: 10). Vuonna 2013 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön Hyvä medialukutaito – suuntaviivat 2013–2016 (opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11), joiden mukaisesti kokonaisuuden kehittämistä jatketaan.
 

 

Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri Linjaukset ja toiminta