Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri Lastenelokuva ja mediakulttuuri

Lastenelokuva ja elokuvakasvatus erityishuomion kohteena

Lastenelokuvan edistäminen on ollut opetusministeriön erityishuomion kohteena vuodesta 2002 lähtien. Erityistoimenpitein toteutetaan Lastenelokuvan kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on lisätä lasten- ja nuortenelokuvien ja elokuvakulttuurin näkyvyyttä ja arvostusta sekä esim. koulujen ja elokuvakulttuuri yhteistyötä. On myös tärkeää, että mediassa tarjotaan lapsille ja nuorille laadukkaita sisältöjä.

Elokuvan tuotantotukea tulee suunnata riittävästi lastenelokuvien tuotantoon. Suomen elokuvasäätiöllä, jonka tehtävänä on kotimaisen elokuva- ja videotuotannon sekä jakelun edistäminen, on käytettävänään erityinen määräraha lasten- ja nuorten elokuvien tuotantoon sekä esitys- ja levitystoimintaan.

Televisiotoiminnassa lasten ja nuorten ohjelmien tuotanto on pääasiassa Yleisradion ja erityisesti TV 2:n tehtävänä.

Mediakulttuuri, -lukutaito ja -kasvatus

Mediakasvatus ja medialukutaito ovat avainasemassa median sisältöjen ymmärtämisessä ja valinnassa sekä mediakulttuuriin osallistumisessa. Medialukutaidon osa-alueita ovat luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot ja turvataidot.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuudessa tuetaan mediakasvatuksen valtakunnallista kehittämistä mm. kirjastoissa, päiväkodeissa, esi- ja alkuopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa. Tarkoituksena on edistää mediakasvatusta sekä kehittää lasten medialukutaitoa ja lapsille turvallisen mediaympäristön edellytyksiä.

Mediakulttuurin ja -kasvatuksen järjestöjä

Koulukinoyhdistys tarjoaa kouluille ja luokille mahdollisuuksia käydä elokuvissa koulupäivän aikana. Perusajatuksena on että mahdollisimman moni lapsi näkisi elokuvan ja voisi käsitellä näkemäänsä jälkikäteen. Koulukinolla on 19 jäsenjärjestöä.

Mediakasvatuskeskus Metka on pedagogisesti suuntautunut valtakunnallinen mediakasvatusyhdistys, joka kouluttaa lapsia, nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä, erityisesti opettajia.

Mediakasvatusseura edistää valtakunnallisesti mediakasvatuksen käytäntöjä ja tutkimusta Suomessa. Opetusministeriön tukema Mediakasvatus.fi -portaali on sivusto lasten, nuorten ja median kanssa työskenteleville ammattilaisille, opettajille, tutkijoille ja vanhemmille. Se tarjoaa tietoa ja tiedottaa alan tutkimuksesta, koulutuksesta ja oppimateriaaleista.

Useat alueelliset elokuvakeskukset toimivat aktiivisesti mediakasvatuksen parissa. Lisäksi esimerkiksi Oulun elokuvakeskus järjestää vuosittain lasten kansainvälisen elokuvafestivaalin ja Pirkanmaan elokuvakeskus kansainvälisen lasten ja nuorten videotapahtuman Videotivolin.

Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri Lastenelokuva ja mediakulttuuri