Vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet: kulttuuri

Sivulle on koottu tietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavina olevista kulttuuriin liittyvistä keskeisistä säädöshankkeista.

Hanke-esittelystä löytyvät yhteystiedot valmistelijoille, joilta saa lisätietoja sekä linkit hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin. Hankkeiden tietoja päivitetään niiden edetessä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutokset ja indeksit

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Taiteilijaeläkkeet

Ylimääräisistä taitelijaeläkkeistä säädetäisiin jatkossa lailla ja niitä koskevat päätökset siirrettäisiin Taiteen edistämiskeskukselle.


Taide- ja kulttuurihallinnon valtionavustuspolitiikan uudistaminen

Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikkaa kehitetään strategisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Uudistus vaikuttaa mm. valtionavustusten hakukäytäntöihin ja myöntökriteereihin.