Undervisnings- och kulturministeriets pris inom konst- och kulturbranschen

Undervisnings- och kulturministeriet belönar gärningar och aktörer på bl.a. konst- och kulturområdet.

Finlandspriset

Ministeriet utdelar årligen ett Finlandspris åt en ung konstnär eller konstnärgrupp som erkänsla för en betydande konstnärlig karriär, en anmärkningsvärd konstnärlig prestation eller ett lovande genombrott. Kulturministern beslutar om prisutdelningen bistådd av ett råd bestående av representanter från olika konstgrenar.

Finlandspris har utdelats sedan 1993.

Pressmeddelanden:

2014 I 2013  I  2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I 2005 | 2004 | 2003 

Statens konstpris

Centralkommissionen för konst och konstkommissionerna utdelar årligen statspris för konstprestationer till konstnärer inom olika konstgrenar. Prisen delas ut av filmkonst-, litteratur-, bildkonst-, scenkonst-, arkitektur-, tonkonst-, formgivnings-, danskonst- och fotokonstkommissionen samt av Centralkommissionen för konst.

Dessutom utdelar Centralkommissionen årligen statspris för barnkultur.

Pris för barnkultur

Sedan 1999 har ministeriet delat ut barndagspris för att uppmuntra hobbyverksamhet inom barnkulturen och för ett evenemang eller en organisation förknippad med konstfostran.

2014  I  2013  I  2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008  I 2007  I 2006 I 2005 I 2004 I 2003 | 200220012000 | 1999

Statens journalistpris

Ministeriet har beviljat statens journalistpris sedan 1993 som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som journalist. Kulturministern beviljar priserna på förslag av journalistnämnden.

2012 | 2011 | 2010 I 2009 | 2008 I 2007 I 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998