Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Lainsäädäntö ja sopimukset

Kulttuuriin liittyvä lainsäädäntö ja sopimukset

Sivulle on koottu lista keskeisistä kulttuuria koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä viranomaisten määräysaineistoja eli esim. opetus- ja kulttuuriministeriön antamia määräyksiä ja ohjeita.

Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä säädöksiä

Laki taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) 

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämiskeskuksesta (727/2012)  

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)

Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä (1436/2001) 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992)

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 

Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998)


Taiteen tuki ja avustukset: 

Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 

Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista (845/1969)

Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (236/1961) 

Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (46/1964) 

Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (115/1997)

Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta (116/1997)  

Laki ylimääräisitä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) 

Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (75/1974) 

Taiteen ja kulttuurin alat:
 
Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992) 

Laki elokuvataiteen edistämisestä (28/2000) 

Asetus elokuvataiteen edistämisestä (843/2007) 

Kuvaohjelmalaki (710/2011)

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007)

Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista (1434/2007)

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista (712/2013) Museot ja kulttuuriperintö:
 
Museolaki (729/1992) 

Valtioneuvoston asetus museoista  (1192/2005)

Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 

Asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta (445/1986)

Muinaismuistolaki (295/1963) 

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (115/1999) 

Asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (189/1999) 

Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (1276/1994)  

Laki eräiden Suomeen tuotavien esineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/2011)

Laki Museovirastosta (282/2004)

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta (407/2004)

Laki Kansallisgalleriasta (889/2013) 

Valtioneuvoston asetus Kansallisgalleriasta (1074/2013) 

Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta (294/2013)

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Lainsäädäntö ja sopimukset