Museoiden valtionosuudet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Museoiden valtionosuus
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen 0295 3 30281, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty museolaissa (729/1992) ja valtioneuvoston asetuksessa museoista (1192/2005).

Laki museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja uusi museoasetus astuivat voimaan vuoden 2006 alussa. Lain siirtymäsäännöksen mukaan kaikkien ennen lakimuutoksen voimaantuloa valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen museoiden sekä opetusministeriön valtionosuuskelpoisiksi toteamien museoiden tulee täyttää museolain 2 §:n 1 momentin 3-8 kohdassa esitetyt valtionosuuden saamisen edellytykset vuoden 2009 alussa.

Opetusministeriö on laatinut tältä pohjalta ohjeistuksen niistä toimenpiteistä, joita edellytetään

1) uuden museon hakiessa valtionosuuden piiriin

2) valtionosuuden piirissä olevilta museoilta ennen museolain siirtymäkauden päättymistä.

Ohjeet:

Ohje valtionosuuden piirissä oleville museoille toimenpiteistä ennen museolain siirtymäkauden päättymistä (pdf)

Ohje: uudet hakijat (pdf)

Päätökset:

20152014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 I 2008