Monikulttuurisuuden tukeminen ja rasismin vastainen työ

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuuri/ muut
Hakuaika päättyy
07-01-2014
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Marjo Mäenpää, puh. 0295 330 384, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustuksilla tuetaan etnisten vähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä sekä maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla edistävää toimintaa.

In English

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia
1) monikulttuurisuuden tukemiseen;
2) rasismin vastaiseen työhön; ja
3) maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen taiteen ja kulttuurin avulla

Monikulttuurisuuden tukemiseen tarkoitetuilla avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien ja kansallisten vähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa. Avustusten tarkoituksena on tukea kulttuurivähemmistöjen oman identiteetin vaalimista ja edistää kulttuurivähemmistöjen ja pääkulttuurin yhteyksiä.

Avustuksen saajia voivat olla maahanmuuttajien sekä romanien ja muiden kansallisten vähemmistöjen omat yhdistykset ja työryhmät. Saamenkielisen kulttuurin tukemiseen sekä saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetaan saamelaiskäräjille jaettavaksi erillinen määräraha.

Avustuksia rasismin vastaiseen työhön myönnetään yhteisöjen rasismin ja muukalaisvihan vastaiseen sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan ja hankkeisiin. Toiminnan ja hankkeiden toteutusmuodot voivat vaihdella: avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi tiedotukseen, kouluvierailuihin ja kerhotoimintaan, jonka tavoitteena on poistaa toisiin etnisiin ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä varoittaa rasismin ja muukalaisvihan vaaroista.

Avustuksia myönnetään myös maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla edistävään toimintaan ja hankkeisiin. Avustukset on tarkoitettu yhteisöille.

Määrärahaa ei ole tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumista yleisesti edistävään toimintaan (kuten suomen kielen kursseihin tai työllistymisen edistämiseen) eikä uskonnon harjoittamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (L 688/2001).

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (L 688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Ohjeet 

Hakemukset laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeelle nro 1 ja niihin liitetään lomakkeen sivulla 2 mainitut liitteet. Postileiman päiväys riittää.

Hakemukset lähetetään osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
tai toimitetaan kirjaamoon käyntiosoitteessa Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki. 

Lomakkeet

Hakulomake:

Verkkolomakkeet (sähköinen valtionavustuksen haku)

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake:

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Myönnetyt avustukset (pdf)

Myönnetyt avustukset 2014 tulevat maksatukseen vkolla 21.

20142013 | 2012 I 2011 I 2010 I 2009 | 2008 I 2007 I 2006 I 2005