Hemsidan Kultur Kulturpolitik

Kulturpolitik

Kulturpolitiken har som mål att främja

  • konst och kultur
  • kreativ verksamhet och ekonomi
  • kulturell mångfald
  • tillgång och tillgänglighet till kultur och kunskap

Undervisnings- och kulturministeriets roll i kulturpolitiken

Undervisningsministeriets kulturpolitiska sektor omfattar de nationella kultur- och konstinrättningarna, exempelvis museer, teatrar och orkestrar som får statsandel och -understöd, kommunernas kulturverksamhet samt organisations-, förenings- och medborgarverksamhet som finansieras med statsbidrag samt kulturexport.

De kulturpolitiska målsättningarna uppfylls genom olika program, projekt, styrning av förvaltningsområdet och finansiering av verksamhet. En framgångsrik kulturverksamhet tryggar också de ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt stöds förutsättningarna för kreativ konstnärlig verksamhet och för kulturell diversitet och mångsidighet.

Undervisningsministeriet ansvarar som en del av statsrådet för utvecklingen av kulturpolitiken och det internationella samarbetet. Kultur- och konstpolitiska avdelningen svarar för uppgifter som gäller främjande och utveckling av konst och kultur.

Hemsidan Kultur Kulturpolitik