Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka

Kulttuuripolitiikka

Kulttuuripolitiikan tavoitteena on edistää

  • taidetta ja kulttuuria
  • luovaa toimintaa ja taloutta
  • kulttuurista monianaisuutta
  • kulttuurin ja tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta
  • sekä vaalia kulttuuriperintöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli kulttuuripolitiikassa

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimiala kattaa kansalliset kulttuuri- ja taidelaitokset, kuten valtionosuutta ja -avustusta saavat museot, teatterit ja orkesterit, kuntien kulttuuritoiminnan sekä valtionavustuksilla rahoitettavan järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoiminnan sekä kulttuuriviennin.

Kulttuuripolitiikan tavoitteita toteutetaan erilaisilla ohjelmilla, hankkeilla, hallinnon alan ohjauksella ja toiminnan rahoituksella. Kulttuurin taloudellisia edellytyksiä turvataan huolehtimalla toimialan tuloksellisuudesta. Lisäksi tuetaan luovan taiteellisen toiminnan edellytyksiä sekä kulttuurista moninaisuutta ja monimuotoisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa kulttuuripolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Taiteen ja kulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä vastaa kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto.

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka