Etusivu Kulttuuri Kulttuuri tietoyhteiskunnassa

Kulttuuri tietoyhteiskunnassa

Tietoverkot sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö ovat tärkeässä asemassa kehitettäessä kulttuurin ja eri taiteenaloja. Sisältöjen tuotantoa, levitystä ja saatavuutta edistämällä varmistetaan, että monipuolisia kulttuurisisältöjä on tarjolla ja kaikkien käytettävissä eri tieto- ja jakeluverkoissa. 

Kulttuurituotannon ja sisältöteollisuuden ydinalueita ovat sisällöntuotanto, johon kuuluvat elokuva, televisio, radio, kustannustoiminta ja musiikkiteollisuus, kulttuuriperinnön digitointi, arkistot ja museot, nuorison ja liikunnan sekä kulttuuri- ja luontomatkailun sisältöpalvelut.

Kulttuurinen tietoyhteiskunta rakentuu sivistykselle ja elinvoimaiselle kansalliselle kulttuurille, jolle on ominaista saatavuus, moniarvoisuus ja moninaisuus, runsaus ja laatu sekä luovuus ja elämyksellisyys.

Kulttuurista tietoyhteiskuntaa edistämällä turvataan myös edellytykset kotimaiselle kulttuurituotannolle.  Hyvin toimiva tietoyhteiskunta luo uusia sisältöjä ja ansaintamahdollisuuksia sekä palvelee kulttuurialojen toimintaa teknologian kehittyessä.

Edistämistoimet kohdistuvat mm. luovaan työhön, digitaalisten kulttuuriperintösisältöjen saatavuuteen, ammattilaisuuden, osaamisen vahvistamiseen, vientimahdollisuuksien ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuurisektorin tietoyhteiskuntapolitiikkaan liittyviä asioita valmistellaan ja toimeenpannaan kulttuurin sekä taiteen vastuualueilla.

Tärkeitä yhteistyöministeriöitä ovat mm. liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Etusivu Kulttuuri Kulttuuri tietoyhteiskunnassa