Hemsidan Kultur

Publikationer - Kultur

Här hittar du de senaste kulturpublikationerna samt allmänna publikationer som berör kulturområdet.

Sök flera publikationer med hjälp av sökmaskinen för publikationer (ämnesområde och publicerningsdatum som sökkriterier) eller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste publikationerna - Kultur

Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2014. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:18
Sänkta trösklar till kulturen; KUULTO-projektet på väg Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:11
Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:15
Finlands filmstiftelses stödverksamhet: förvaltningspraxis, mål och resultat Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:1
Utvärdering av åtgärder för minskning av olovlig fildelning: Utredningar till stöd för lagberedning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2013:13
God Mediekunnighet; Nationella Riktlinjer 2013–2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer, Finland 2013:12
Utredning om mediefostran inom kommunernas småbarnsfostran Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:10
Museiverkets fastigheter och byggnader; Arbetsgruppens förslag till omorganisering av förvaltningen av fastighetsförmögenheten Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar
Undervisnings- och kulturministeriets strategi för intelligent teknik (UKM-KIDE) Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:9
Turism och kulturens puls; Slutrapport om åtgärdsprogrammet Produktutveckling inom kulturturism 2009–2013 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:6
Konst i vardagen; Förslag till statliga metoder för att främja enprocentsprincipen som en del av det offentliga byggandet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:5
Upphovsrättspolitiken 2012; Diskussionspromemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:20
Utbildnings-, forsknings- och kultursamarbetet i Latinamerika och Karibien Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:26
Audiovisuell kultur i den digitala miljön. Politiska riktlinjer Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:31
Från institut till stiftelse; Slutrapport för arbetsgruppen som bereder ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:23
De riksomfattade specialmuseerna; Utredning av nationella systemet för specialmuseer, nuläge och framtid Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:27
Biblioteken och medierna 2012. Utredning om mediefostran i allmänna bibliotek Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:23
Statligt stöd till facklitteratur; utvecklingsförslag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:15
Från institut till stiftelse; Mellanrapport för arbetsgruppen som bereder ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:17
Biblioteksstipendiesystemet; Sammandrag av stödsystemets nuläge och utvecklingsförslag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:14