Etusivu Kulttuuri

Julkaisut - Kulttuuri

Tälle sivulle on koottu uusimmat opetusministeriön kulttuuriaiheiset ja kulttuuria sivuavat yleiset julkaisut. 

Lisää julkaisuja voit hakea julkaisuhaun (hakukriteereinä aihealue ja julkaisuajankohta) tai tarkennetun haun (vapaasanahaku) avulla.

Uusimmat julkaisut - Kulttuuri

Kulttuurin kehittäminen maaseudulla. Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12
Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18
Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus; Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15
Taikalamput näkyvät ja vaikuttavat; Lastenkulttuurin taikalamppuverkoston keskusten vuosien 2009–2013 toiminnan vaikuttavuuden arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:8
Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6
Suomen elokuvasäätiön tukitoiminta: hallintotapa, tavoitteet ja tuloksellisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:1
Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia; Selvitykset lainvalmistelun tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:13
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
Hyvä medialukutaito; Suuntaviivat 2013–2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11
Mediakasvatus kuntien varhaiskasvatuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:10
Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset; Työryhmän esitys kiinteistövarallisuuden hallinnan uudelleen järjestämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:3
Opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia; OKM-KIDE Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:9
Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelman 2009–2013 loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:6
Taidetta arkeen; Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5
Tekijänoikeuspolitiikka 2012; Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20
Koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:26
Kulttuuria kartalla; Valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32
Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä. Poliittiset linjaukset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:31
Instituutista säätiöksi; Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämistä valmistelevan työryhmän loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:23