Etusivu Kulttuuri

Julkaisut - Kulttuuri

Tälle sivulle on koottu uusimmat opetusministeriön kulttuuriaiheiset ja kulttuuria sivuavat yleiset julkaisut. 

Lisää julkaisuja voit hakea julkaisuhaun (hakukriteereinä aihealue ja julkaisuajankohta) tai tarkennetun haun (vapaasanahaku) avulla.

Uusimmat julkaisut - Kulttuuri

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuosi kulttuurisektorilla. Raportti puheenjohtajuusvuodesta 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:6
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset II Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5
Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:43
Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara. Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:42
Satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:29
Pieni riski – suuri mahdollisuus; Ehdotus audiovisuaalisen tuotannon kannustinjärjestelmäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:18
Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:17
Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisesite 2015 -
Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:21
Kulttuurimatkailun vaikuttavuusindikaattorit. Esiselvityshankkeen 2013–2015 loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:20
KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:21
Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015–2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:14
Kulttuurin kehittäminen maaseudulla. Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12
Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18
Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus; Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15
Taikalamput näkyvät ja vaikuttavat; Lastenkulttuurin taikalamppuverkoston keskusten vuosien 2009–2013 toiminnan vaikuttavuuden arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:8
Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6
Suomen elokuvasäätiön tukitoiminta: hallintotapa, tavoitteet ja tuloksellisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:1