Hemsidan Kultur

Aktuell kulturpolitik

Projektet KUULTO förde kulturtjänster och kommuninvånare närmare varandra

viuluResultaten för försöksverksamheten inom ramen för utvecklingsprojektet för kommunernas kulturverksamhet KUULTO ha utvärderats. Meningen med KUULTO-projektet var att föra kulturtjänsterna och kommuninvånarna närmare varandra. Projektet ökade kommuninvånarnas deltagande i kulturtjänster. Projektets utvärderingsrapport överräcktes till kultur- och bostadsminister Pia Viitanen den 25 juni. Läs mer

En miljon euro till digitaliseringsprojekt som sysselsätter unga

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en miljon euro till projekt som gäller digitalisering av kulturarvet, och som sysselsätter unga.

Inom projekten digitaliseras kulturarvsmaterial och blir tillgängligt med hjälp av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma databas Finna.

Läs mer

Barnkulturpolitiken skall öka barns och ungas välfärd och stärka barnkulturen

PuuJaPoikaI förslaget till barnkulturpolitiskt program för åren 2014-2018 presenteras åtgärder för att barn och unga skall ha mera jämlik tillgång till konst och kultur samt möjligheter att ta till sig och delta i konst och kultur.

Programförslaget betonar kvalitet och uppskattning i barndomen, att man hör barn och unga t.ex. i fråga om planeringen av miljöer som är i deras användning samt vikten av växelverkan mellan vuxna och barn.

Läs mer

Medlemmarna i Nationalgalleriets styrelse och delegation tillsatta

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har tillsatt medlemmarna i Nationalgalleriets styrelse och delegation. Verksamhetsperioden inleds i början av nästa år. Nationalgalleriets organ är delegationen, styrelsen och generaldirektören. Läs mer

Finland valdes till medlem i Unescos världsarvskommitté

Finland valdes till medlem i Unescos världsarvskommitté i valet som ordnades i Paris den 19 november. I valet deltog de totalt 190 parterna i världsarvsavtalet. Läs mer