Hemsidan Kultur

Aktuell kulturpolitik

En miljon euro till digitaliseringsprojekt som sysselsätter unga

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en miljon euro till projekt som gäller digitalisering av kulturarvet, och som sysselsätter unga.

Inom projekten digitaliseras kulturarvsmaterial och blir tillgängligt med hjälp av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma databas Finna.

Läs mer

Barnkulturpolitiken skall öka barns och ungas välfärd och stärka barnkulturen

PuuJaPoikaI förslaget till barnkulturpolitiskt program för åren 2014-2018 presenteras åtgärder för att barn och unga skall ha mera jämlik tillgång till konst och kultur samt möjligheter att ta till sig och delta i konst och kultur.

Programförslaget betonar kvalitet och uppskattning i barndomen, att man hör barn och unga t.ex. i fråga om planeringen av miljöer som är i deras användning samt vikten av växelverkan mellan vuxna och barn.

Läs mer

Medlemmarna i Nationalgalleriets styrelse och delegation tillsatta

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har tillsatt medlemmarna i Nationalgalleriets styrelse och delegation. Verksamhetsperioden inleds i början av nästa år. Nationalgalleriets organ är delegationen, styrelsen och generaldirektören. Läs mer

Finland valdes till medlem i Unescos världsarvskommitté

Finland valdes till medlem i Unescos världsarvskommitté i valet som ordnades i Paris den 19 november. I valet deltog de totalt 190 parterna i världsarvsavtalet. Läs mer

Barndagsprisen till Päijänne-Tavastland och Villmanstrand

Lapsenpäiväpalkinto2013_Efektille_webDet riksomfattande barndagspriset på 8 400 euro gick till barnkulturnärverket EFEKTI från Päijänne-Tavastland och till Konstskolan Estradi från Villmanstrand. Prisen på 8 400 euro beviljades och delades ut av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki i Helsingfors den 20 november.

Statspriset för barnkonst beviljas av Centret för konstfrämjande. Priset på 15 000 euro gick till koreografen, dansaren Riku Immonen samt illustratören, grafikern Julia Vuori. Läs mer

Statsgarantinämnden för utställningar tillsattes

palettiStatsrådet har tillsatt statsgarantinämnden för utställningar för mandatperioden som löper ut i slutet av oktober 2016.

Nämnden bistår undervisnings- och kulturministeriet i ärenden som hänför sig till frågor kring beviljande av statsgarantier.

Läs mer

Målet en god medieläskunnighet

lapset_tietokoneellaUndervisnings- och kulturministeriet har dragit upp riktlinjer förfrämjandet av en god medisläskunnighet för 2013-2016.

Riktlinjerna bygger på bl.a. regeringsprogrammet, det alltmer omfattande verksamhetsfältet för mediefostran, en mediemiljö i ständig utveckling och mediefostran som område.

Läs mer