Etusivu Kulttuuri

Ajankohtaista kulttuuripolitiikassa:

Unescon Maailman muisti -luetteloon ehdotetaan Kolttasaamelaisten arkistoa

Kansallisarkisto ja Saamelaisarkisto ovat esittäneet Kolttakylän arkistoa Unescon Maailman muisti -luetteloon. Unesco ilmoittaa hyväksytyistä kohteista kesä-heinäkuussa 2015.

Petsamon Suonikylän kolttien arkisto on saamelaisväestön asiakirjallisen kulttuuriperinnön suurin aarre.

Lue lisää

Nuoria työllistäviin digitointihankkeisiin miljoona euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt miljoonaa euroa kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, jotka työllistävät nuoria.

Hankkeissa digitoidaan kulttuuriperintöaineistoja ja tuodaan niitä saataville kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen Finna-asiakasliittymän kautta.

Lue lisää

Lastenkulttuuripolitiikalla lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistetaan lastenkulttuuria

PuuJaPoikaLastenkulttuuripoliittisessa ohjelmaehdotuksessa vuosille 2014–2018 esitetään toimia, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville.

Ohjelmaehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten kuulemista esimerkiksi ympäristöjen suunnittelussa sekä aikuisten ja lasten vuorovaikutusta.

Tiedote 14.2.

Kansallisgallerian hallitus ja valtuuskunta nimetty

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on nimennyt Kansallisgallerian valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi nimettiin Suomen taideyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Saarinen,  Kansallisgallerian hallituksen johtoon tulee hallintoneuvos Timo Viherkenttä.

Tiedote 20.12.

Suomi Unescon maailmanperintökomitean jäseneksi

Suomi valittiin Unescon maailmanperintökomitean jäseneksi Pariisissa 19.11. järjestetyssä vaalissa. Vaaliin osallistuivat maailmanperintösopimuksen osapuolet, joita on yhteensä 190. Lue lisää

Näyttelyiden valtiontakuulautakunta asetettiin

palettiValtioneuvosto on asettanut näyttelyiden valtiontakuulautakunnan lokakuun lopussa vuonna 2016 päättyvälle kolmivuotiskaudelle.

Sen tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä valtiontakuun myöntämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tiedote 20.11.

Päämääränä hyvä medialukutaito

lapset_tietokoneellaOpetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut kulttuuripoliittiset suuntaviivat hyvän medialukutaidon edistämiseksi vuosille 2013–2016. Tavoitteena on tukea mediakasvatuksella laajaa ja monipuolista lukutaito-osaamista, joka vahvistaa lasten ja nuorten elämisen hallinnan taitoja.

Taustalla ovat mm. hallitusohjelman tavoitteet, laajentunut mediakasvatuksen kenttä sekä kehittyvä mediaympäristö.

Lue lisää