Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Universitetsutbildning

Universitetsutbildningen och hur den utvecklas

Universitetens grundläggande uppgift är att bedriva vetenskaplig forskning och meddela på forskning grundad högsta undervisning . Universiteten skall fullgöra sina uppgifter i samverkan med samhället och främja forskningsresultatens genomslagskraft i samhället.

Högskolesystemet, som består av universiteten och yrkeshögskolorna, utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig helhet som samtidigt smidigt tillgodoser regionala behov. Utvecklingsmålen baserar sig på den av statsrådet godkända utvecklingsplanen för utbildning och forskning.

I enlighet med universitetslagen är universiteten självständiga offentligrättsliga inrättningar eller privaträttsliga stiftelser i enlighet med lagen om stiftelser. De nya universiteten inledde sin verksamhet 1.1.2010. Genom reformen syftar man till att förbättra universitetens verksamhetsförutsättningar under internationella verksamhetsbetingelser.

Universitetsutbildningens tyngdpunkter under de närmaste åren är bl.a. att:

  • universitetslagens genomförande
  • främja kvaliteten, verkningsfullheten och den internationella konkurrenskraften i universitetens verksamhet samt åtgärder i anslutning till relaterad strukturell utveckling
  • stärka forskarutbildningen och förutsättningarna för forskning
  • utveckla universitetsundervisningens och studiernas styrning
  • utveckla antagningen av studerande
  • främja utnyttjande av forskningsresultat
  • främja samhällelig verkningsfullhet.

Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Universitetsutbildning