Yliopistokoulutus ja sen kehittäminen

Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamaa korkeakoulujärjestelmää kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja samalla alueellisiin tarpeisiin joustavasti vastaavana kokonaisuutena. Kehittämistavoitteet perustuvat valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan.

Yliopistolain mukaisesti yliopistot ovat itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä. Uusimuotoiset yliopistot aloittivat toimintansa 1.1.2010. Yliopistouudistuksella pyritään parantamaan yliopistojen toimintaedellytyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Yliopistojen kehittämisen painopisteitä lähivuosina ovat mm.:

  • yliopistolain toimeenpano
  • yliopistojen toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen sekä niihin liittyvät rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet 
  • tutkijakoulutuksen ja tutkimusedellytysten vahvistaminen
  • yliopisto-opetuksen ja opintojen ohjauksen kehittäminen
  • opiskelijavalintojen kehittäminen
  • tutkimustulosten hyödyntämisen edistäminen
  • yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.