Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Pressmeddelanden - Utbildning

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisning och allmänna pressmeddelanden som berör undervisning.

Sök flera pressmeddelanden med hjälp av sökmaskinen för pressmeddelanden (ämnesområde och publiceringsdatum som sökkriterier) elller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste pressmeddelandena - Utbildning & småbarnspedagogik

09-10-2015 Professor Roope Uusitalo utredningsperson för studiestödsreformen
06-10-2015 Undersökning: Vuxnas läs-, siffer- och datakunskaper bör stärkas
06-10-2015 UKM-utredning: Fortfarande stor skillnad mellan högskolorna i fråga om att främja företagande
05-10-2015 Arbetsgrupp bereder det nya ämbetsverk som bildas av Utbildningsstyrelsen och CIMO
01-10-2015 Studerande med i Utbildningsstyrelsens direktion
28-09-2015 UKM:s förvaltningsområde i statens budgetproposition 2016 och i planen för den offentliga ekonomin 2017-2019
22-09-2015 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: Asylsökande barn har också rätt till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
15-09-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen: Yrkesutbildningen måste svara på förändringar i arbetslivet
07-09-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen: Ambitionsnivån bör höjas - klara profiler och arbetsfördelning i högskolorna
04-09-2015 Den finländska utbildningen reformeras genom spetsprojekt för utbildning och kompetens
28-08-2015 Familjernas behov beaktas då den småbarnspedagogiska verksamheten ändras
14-08-2015 UKM:s budgetproposition för 2016
10-08-2015 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen kräver nolltolerans för rasism och skolmobbning
25-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets medverkan i SuomiAreena
22-06-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen vid EU-ministermötet: Yrkesutbildningen får ökad samhällelig betydelse
12-06-2015 Utbildningssamarbetet mellan Kina och Finland breddas
09-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets organisationsreform stöder verkställandet av spetsprojekt
21-05-2015 Världsforumet för utbildning satte upp världomfattande mål för utbildning
12-05-2015 Huvudrapporten för PISA 2012 granskar Finlands resultat
08-05-2015 Republikens president stadfäste lagen som gäller det fria bildningsarbetets finansieringsreform