Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Pressmeddelanden - Utbildning

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisning och allmänna pressmeddelanden som berör undervisning.

Sök flera pressmeddelanden med hjälp av sökmaskinen för pressmeddelanden (ämnesområde och publiceringsdatum som sökkriterier) elller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste pressmeddelandena - Utbildning & småbarnspedagogik

21-05-2015 Världsforumet för utbildning satte upp världomfattande mål för utbildning
12-05-2015 Huvudrapporten för PISA 2012 granskar Finlands resultat
08-05-2015 Republikens president stadfäste lagen som gäller det fria bildningsarbetets finansieringsreform
07-05-2015 Det första skedet av lagen småbarnspedagogik träder i kraft den 1 augusti 2015
17-04-2015 Minister Kiuru delade ut 30 miljoner euro i utvecklingsunderstöd till undervisning
09-04-2015 Ändringar i skolresestödet från och med den 1 augusti
09-04-2015 Delegationen för studiestödsärenden tillsattes
02-04-2015 30 miljoner till att minska undervisningsgrupperna
01-04-2015 Utredning: Uppgifterna för gymnasier med särskild uppgift bör preciseras
20-03-2015 Arbetsgruppen: Skolan är en outnyttjad möjliget för en rörligare livsstil
19-03-2015 Ändringar i bestämmelser som gäller högskolornas studerandeurval och studierätt
17-03-2015 EU:s undervisningsministrar dryftade förebyggande av radikalisering
12-03-2015 Framtidens grundskola svarar på kraven som arbetslivets och det sociala livets utveckling ställer
05-03-2015 Yrkeshögskolan Centria koncentrerar sin verksamhet
28-02-2015 Statsbidrag på 17 miljoner euro utlyses för att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
25-02-2015 Understöd för avlöning av skolgångsbiträden samt för att utbilda personal inom krävande specialundervisning
12-02-2015 Understöd för utvidgning av språkbadsverksamheten
05-02-2015 OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland
09-01-2015 Utredningsman Norrback föreslår ändringar i den svenskspråkiga yrkesutbildningen
30-12-2014 Finlands Unesco-kommission tillsattes för en fyraårsperiod