Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Pressmeddelanden - Utbildning

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisning och allmänna pressmeddelanden som berör undervisning.

Sök flera pressmeddelanden med hjälp av sökmaskinen för pressmeddelanden (ämnesområde och publiceringsdatum som sökkriterier) elller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste pressmeddelandena - Utbildning & småbarnspedagogik

28-08-2015 Familjernas behov beaktas då den småbarnspedagogiska verksamheten ändras
14-08-2015 UKM:s budgetproposition för 2016
10-08-2015 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen kräver nolltolerans för rasism och skolmobbning
25-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets medverkan i SuomiAreena
22-06-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen vid EU-ministermötet: Yrkesutbildningen får ökad samhällelig betydelse
12-06-2015 Utbildningssamarbetet mellan Kina och Finland breddas
09-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets organisationsreform stöder verkställandet av spetsprojekt
21-05-2015 Världsforumet för utbildning satte upp världomfattande mål för utbildning
12-05-2015 Huvudrapporten för PISA 2012 granskar Finlands resultat
08-05-2015 Republikens president stadfäste lagen som gäller det fria bildningsarbetets finansieringsreform
07-05-2015 Det första skedet av lagen småbarnspedagogik träder i kraft den 1 augusti 2015
17-04-2015 Minister Kiuru delade ut 30 miljoner euro i utvecklingsunderstöd till undervisning
09-04-2015 Ändringar i skolresestödet från och med den 1 augusti
09-04-2015 Delegationen för studiestödsärenden tillsattes
02-04-2015 30 miljoner till att minska undervisningsgrupperna
01-04-2015 Utredning: Uppgifterna för gymnasier med särskild uppgift bör preciseras
20-03-2015 Arbetsgruppen: Skolan är en outnyttjad möjliget för en rörligare livsstil
19-03-2015 Ändringar i bestämmelser som gäller högskolornas studerandeurval och studierätt
17-03-2015 EU:s undervisningsministrar dryftade förebyggande av radikalisering
12-03-2015 Framtidens grundskola svarar på kraven som arbetslivets och det sociala livets utveckling ställer