Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Pressmeddelanden - Utbildning

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisning och allmänna pressmeddelanden som berör undervisning.

Sök flera pressmeddelanden med hjälp av sökmaskinen för pressmeddelanden (ämnesområde och publiceringsdatum som sökkriterier) elller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste pressmeddelandena - Utbildning & småbarnspedagogik

16-06-2016 Avgifterna inom småbarnspedagogiken ändras inte tills vidare
06-06-2016 Hobbyverksamhet som röstats fram av skolbarn får nästan 2 miljoner
19-05-2016 Utbildningsstyrelsen och CIMO blir ett ämbetsverk från och med ingången av 2017
29-04-2016 Universitetens finansieringsmodell förnyas
21-04-2016 Högskolornas samarbetsmöjligheter i språkundervisning utvidgas
14-04-2016 Klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras
14-04-2016 UKM:s förvaltningsområde i planen för de offentliga finanserna 2017–2020
13-04-2016 Utredningspersonerna: Mer praktisk inlärning på arbetsplatsen genom den nya utbildningsavtalsmodellen
12-04-2016 Bekanta dig med den nya tjänsten Varkulturmiljo.fi och #vårkulturmiljö
12-04-2016 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: Innovations- och servicesedeln sporrar företag till högskolesamarbete
08-04-2016 UKM utlyser 20 miljoner euro för att främja likvärdighet i utbildning, specialundervisning och mindre undervisningsgrupper
31-03-2016 Lagar om yrkesutbildning ändras
21-03-2016 Utredning: Asylsökandes utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och studieberedskap kartlades
18-03-2016 Riksomfattande elevenkät: Mera hobbytimmar och aktivitet på egen hand under skoldagen
15-03-2016 Utbildningsexporten påskyndas med en gemensam vägkarta – exportförsök inom yrkesutbildningen kör igång på sommaren
01-03-2016 Utredningsmannens förslag till studiestödsreform färdigt
26-02-2016 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn- Laasonen: Försök i gymnasier ger fler individuella studievägar, tankefärdighet och valfrihet
23-02-2016 Kommunerna får 2,2 miljoner för att främja en rörlig livsstil
22-02-2016 Skolan i rörelse -verksamheten blir riksomfattande - 7 miljoner delas ut
17-02-2016 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: Mindre byråkrati, mer tid för undervisning