Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Pressmeddelanden - Utbildning

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisning och allmänna pressmeddelanden som berör undervisning.

Sök flera pressmeddelanden med hjälp av sökmaskinen för pressmeddelanden (ämnesområde och publiceringsdatum som sökkriterier) elller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste pressmeddelandena - Utbildning & småbarnspedagogik

25-11-2016 Undervisningsminister Grahn-Laasonen söker nya metoder för att ingripa i skolmobbning
16-11-2016 Parlamentarisk grupp ska utveckla grundskolan – teser för självständighetsjubileumsåret
10-11-2016 De genomsnittliga priserna per enhet för 2017 för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut slogs fast
08-11-2016 Reformen av yrkesutbildningen på remissbehandling
03-11-2016 Ändringar i studiepenningens nivå och utbetalningstid
27-10-2016 Regeringen digitaliserar statsbidrag på över en miljard euro
20-10-2016 Regleringen av grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet förenklas
20-10-2016 Sänkta klientavgifter inom småbarnspedagogiken för låginkomsttagare
17-10-2016 9 miljoner euro till läroavtalsutbildning och till att utveckla yrkesutbildning för invandrare
13-10-2016 Ny lag förbättrar arkivverkets verksamhet och främjar digitaliseringen av arkiv
13-10-2016 Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen offentliggjordes: Lärarnas kompetens ska utvecklas systematiskt under hela karriären
06-10-2016 Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas
06-10-2016 Ändringar i finansieringslagen för undervisnings- och kulturväsendet
29-09-2016 Olli-Pekka Heinonen blir generaldirektör för Utbildningsstyrelsen
15-09-2016 Det strategiska utvecklandet blir mer framträdande i yrkeshögskolornas finansiering
15-09-2016 UKM:s förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2017
09-09-2016 Minister Grahn-Laasonen: programmet Den nya grundskolan kör igång – alla skolor får en tutorlärare för att stöda reformen
08-09-2016 Regeringen återtar höjningarna i avgifterna för småbanspedagogik
08-09-2016 25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen
07-09-2016 Motionsrekommendation för barn: minst tre timmar motion per dag