Hemsidan Utbildning

Pressmeddelanden - Utbildning

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisning och allmänna pressmeddelanden som berör undervisning.

Sök flera pressmeddelanden med hjälp av sökmaskinen för pressmeddelanden (ämnesområde och publiceringsdatum som sökkriterier) elller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste pressmeddelandena - Utbildning

28-02-2015 Statsbidrag på 17 miljoner euro utlyses för att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
25-02-2015 Understöd för avlöning av skolgångsbiträden samt för att utbilda personal inom krävande specialundervisning
12-02-2015 Understöd för utvidgning av språkbadsverksamheten
05-02-2015 OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland
09-01-2015 Utredningsman Norrback föreslår ändringar i den svenskspråkiga yrkesutbildningen
30-12-2014 Finlands Unesco-kommission tillsattes för en fyraårsperiod
22-12-2014 Ändringar vid årsskiftet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
22-12-2014 UKM delade ut tilläggsunderstöd för att göra undervisningsgrupperna mindre
18-12-2014 Barnets rätt till småbarnspedagogik
11-12-2014 Yrkeshögskolor beviljades nya tillstånd
11-12-2014 Finansieringen av det fria bildningsarbetets läroanstalter förnyas
04-12-2014 Gymnasiets, den grundläggande yrkesutbildningens, den yrkesinriktade vuxenutbildningens samt det fria bildningsarbetets strukturer förnyas
04-12-2014 Det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering förnyas
04-12-2014 Systemet med fristående examen utvecklas
14-11-2014 Ändringar i högskolornas studerandeurval, bestämmelser som gäller studierätt, specialiseringsstudier och finansiering
13-11-2014 Den nya timfördelningen i gymnasiet godkändes – gymnasieutbildningen får ett eget utvecklingsprogram
13-11-2014 Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 januari 2015
11-11-2014 Kvalitetsprisen för yrkesutbildning 2014 delades ut
23-10-2014 Förslag om ändringar i studiestödslagen
22-10-2014 Läromedel får egen molntjänst