Studentbostadsärenden

Studentbostäder

Studentbostadsstiftelserna eller -bolagen är allmännytta, icke-vinstbringande samfund som ägs av studentorganisationer eller städer. I dagens läge erbjuder de bostad till ett rimligt pris för närmare 80 000 studerande.

Hyran för boende i kollektiv lägenhet varierar beroende på bl.a. husets ålder, läge och skick. Största delen av hyrorna i kollektiva lägenheter är mellan 120 och 220 euro i månaden. I hyran ingår för det mesta även vatten och el, men i vissa bostäder betalar man separat vatten- och elavgift. Hyran för familjebostäderna är för det mesta 250-470 euro i månaden.

Bostadstillägg och bostadsbidrag

Bostadskostnaderna kan underlättas med studiestödets bostadstillägg eller det allmänna bostadsbidraget.

En studerande som bor i en hyres-, bostadsrätts- eller delägarbostad kan ansöka om bostadstillägg. Bostadstillägget beviljas för bostad under studietiden.

Den som saknar rätt till bostadstillägg kan ansöka om allmänt bostadsbidrag hos FPA på sin boningsort enligt lagen om bostadsbidrag.