Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Koulutuksen kansainvälinen yhteistyö

Koulutuksen kansainvälinen yhteistyö

Koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista päätetään kansallisesti.

Kansallisilla järjestelyillä ja päätöksillä kehitystä ohjataan yhteisesti esim. Euroopan unionissa, Pohjoismaisessa yhteistyössä tai kansainvälissä järjestöissä tai elimissä kuten Euroopan neuvostossa, OECD:ssä tai YK:ssa sovittuun suuntaan.

Koulutuksen kansainvälistyminen

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä edistetään tukemalla ulkomailla suoritettuja opintojaksoja ja tehostamalla ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Tutkintojen ja pätevyyksien siirtämiseksi opiskelua tai työskentelyä varten on kehitetty menetelmiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen kansainvälistämiseen vuosittain valtionavustusta, jota voi hakea Opetushallituksesta. Avustukset on tarkoitettu kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin kehittämishankkeisiin ja muihin kansainvälistä yhteistyötä edistäviin toimintoihin.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä ja verkostumista on tuettu mm. lisäämällä englanninkielistä opetusta, edistämällä opiskelijavaihdon mahdollisuuksia ja vahvistamalla mm. Venäjä-osaamista ja yhteistyötä.

Vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaisia tutkinto-opiskelijoiden määrää pyritään lisäämään.

Tutkintorakenneuudistuksella parannetaan suomalaisten tutkintojen vertailtavuutta eurooppalaisten tutkintojen kanssa.

Yliopistojen tuloksellisuusrahoituksen yhtenä perusteena on kansainvälistyminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myös rahoittaa ammattikorkeakoulujen valtakunnallisia kehittämishankkeita, joilla pyritään ammattikorkeakoulujen kansainvälisyyden tukemiseen ja sen kehittämiseen.

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Koulutuksen kansainvälinen yhteistyö