Opetusministeriön koulutukseen liittyvät avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita koulutukseen liittyvistä opetusministeriön avustusmäärärahoista. Avustuksia voivat hakea mm. koulutuksen järjestäjät.

Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Hakuaika päättyy: 09-11-2015
Valtionavustukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen. Toimenpideohjelma vuosille 2014-2016 on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus.  


Erityisavustus rakenteellisen kehittämisen tukemiseen kansanopistoissa

Hakuaika päättyy: 30-10-2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa kansanopistojen ylläpitäjien haettavaksi valtion erityisavustusta rakenteelliseen kehittämiseen.


Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma

Hakuaika päättyy: 16-10-2015
Tavoitteena on edistää vailla toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttaa kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kasvattamiseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteena on vahvistaa koulutuksella 20–29-vuotiaiden, ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten asemaa.


Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus

Hakuaika päättyy: 17-08-2015
Määrärahaa voidaan myöntää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle yksityiselle koulutuksen järjestäjälle oppilaitoksen käyttökustannuksiin.


Valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutuksia tasaava avustus

Hakuaika päättyy: 01-08-2015
Ylimääräinen avustus on tarkoitettu yksityiselle perusopetuslaissa tarkoitetun lisäopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja muille kuin oppivelvollisille järjestettävän perusopetuksen järjestäjälle valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutuksen tasoittamiseen vuonna 2015.


Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen korkeakouluissa

Hakuaika päättyy: 30-04-2015
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi kehittämisrahoituksen, jolla tuetaan erikoistumiskoulutusten sopimuksia edeltävää valmistelua. Avustuksella on kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät 30.4.2015 ja 30.10.2015.


Erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen korkeakouluissa

Hakuaika päättyy: 31-03-2015
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi avustukset erikoistumiskoulutusten toteuttamiseen ja opetustoimen henkilöstölle suunnatun erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen. Avustuksella on kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät 31.3. ja 30.10.2015.


Erityisavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen

Hakuaika päättyy: 16-03-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi kielikylpytoiminnan laajentamiseen tarkoitetut valtion erityisavustukset. Esi- ja perusopetuksen järjestäjät ja kuntien päivähoidosta vastaavat tahot voivat hakea ministeriöltä tarkoitukseen osoitettua valtionavustusta 16.03.2015 mennessä.


Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen

Hakuaika päättyy: 16-03-2015
Valtion erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.


Koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja erityisopetukseen liittyvä koulutus

Hakuaika päättyy: 16-03-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille 2015-2016 valtion erityisavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetukseen ja  aamu- ja iltapäivätoimintaan.


Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen

Hakuaika päättyy: 20-02-2015
Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen


Erityisavustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Hakuaika päättyy: 19-11-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa perusopetuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin peruskoulujen perusopetuksessa vuosille 2015–2016.


Valtionavustus pedagogiseen ICT-käytön ohjaukseen

Hakuaika päättyy: 06-06-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta.


Erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi

Hakuaika päättyy: 09-04-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa taiteen perusopetuksen järjestäjien haettavaksi erityisavustuksen, jolla tuetaan taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamista vuosina 2014−2015.


Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet

Hakuaika päättyy: 31-01-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa haettavaksi avustukset sisäilma- ja kosteusvaurioita sisältävien oppilaitosten ja päiväkotien korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. 


Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

Hakuaika päättyy: 28-03-2013
Erityisavustus ammattikorkeakouluille ja yliopistoille korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen järjestämiseksi.


Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien koulutustehtävissä työskentelevän ja näihin tehtäviin tähtäävän opetus- ja ohjaushenkilökunnan täydennyskoulutus

Hakuaika päättyy: 28-02-2013
Erityisavustus opettajankoulutusta järjestäville yliopistoille ja ammattikorkeakouluille: opetus- ja ohjaushenkilökunnan Specima-täydennyskoulutus


Avustus laatukriteerien käyttöönottoon

Hakuaika päättyy: 14-12-2011
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa opetuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottamiseksi tai laatukriteerityön vahvistamiseksi vuosille 2012 - 2013.


Lukion opinto-ohjauksen kehittäminen

Hakuaika päättyy: 31-08-2010
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää opinto-ohjauksen kehittämishankkeen lukiokoulutuksessa.


Valtionavustukset järjestöjen sivistystyöhön

Järjestöille voidaan myöntää valtionavustusta (29.30.53) varatusta määrärahasta.


Valtionavustukset kotitalousneuvontajärjestöille sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöille

Valtionavustusta voidaan myöntää Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle, Finlands Svenska Marthaförbund r.f:lle sekä Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja Sámi Duodji ry:lle.