Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Nuorisotakuun kehittäminen yhteiskuntatakuun suuntaan  jatkuu Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeena. Tällä sivulla kerrotaan nuorisotakuun aiemmista vaiheista.

Yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu toteutetaan vuoden 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Osana nuorisotakuuta toteutetaan koulutustakuu. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Hallituksen tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 20–24-vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto.

Takuun toteuttaminen edellyttää useita eri hallinnonalojen samaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä. Näitä valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on valmistella esitykset nuorisotakuun toteuttamisesta siten, että takuu voidaan saattaa voimaan vuoden 2013 alusta.

Työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmässä on opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Allianssin, Kuntaliiton, Kelan, sekä työmarkkina- ja etujärjestöjen edustus.

Lisätietoja koulutustakuusta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulta.

Asiakirjat

Työryhmän kokousaineistot (TEM)
Työryhmän asettamispäätös 1.9.2011 (HARE)


Tiedotteet

Nuorisotakuu tunnetuksi viiden ministerin voimin 31.8.2012

Nuorten yhteiskuntatakuu: koulutusta, työtä ja täsmäpalvelua 15.3.2012

Ministeri Arhinmäki: Etsivä nuorisotyö tavoittaa yhä useampia nuoria 15.3.2012

Ministeri Gustafsson yhteiskuntatakuusta: Olikin jo korkea aika 15.3.2012

Nuoret osaaviksi ja työelämään 26.9.2011

 

Lisätietoja OKM:ssä


- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, OKM, puh. (09) 160 77098