Etusivu Koulutus Koulutuspolitiikka Kehittämishankkeet

Koulutuspolitiikkaan liittyvät kehittämisohjelmat ja -hankkeet

Koulutuspolitiikassa asetettuja tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin toimenpideohjelmin ja hankkein.

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus 2014 - 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla uudistetaan toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet vuosina 2014 – 2016. Näin tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella.

Tulevaisuuden peruskoulu

Tavoitteena on perusopetuksen uudistamiseksi selvittää perusopetuksen nykytilaa ja oppimistulosten heikkenemisen syitä, kaventaa tyttöjen ja poikien oppimistuloseroja sekä löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen.

Koulutustakuu

Osana hallitusohjelman yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu, jossa  jokaiselle  peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma 

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20–29-vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen.Yhteensä ohjelmalla tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina 2013-2016.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus

Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppisen uudistamisohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus. Lisäksi pyritään edistämään nuorille suunnattuja, koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja. 

Etusivu Koulutus Koulutuspolitiikka Kehittämishankkeet