Koulutuspolitiikkaan liittyvät kehittämisohjelmat ja -hankkeet

Koulutuspolitiikassa asetettuja tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin toimenpideohjelmin ja hankkein.

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus 2014 - 2016

Lukion, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden uudistushanke ei toteudu suunnitellusti. Järjestämisverkkoa ja -lupia koskeva hallituksen esitys on rauennut, eikä koulutuksen järjestäjien tarvitse hakea uusia järjestämislupia.

Tulevaisuuden peruskoulu

Tavoitteena on perusopetuksen uudistamiseksi selvittää perusopetuksen nykytilaa ja oppimistulosten heikkenemisen syitä, kaventaa tyttöjen ja poikien oppimistuloseroja sekä löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen.

Koulutustakuu

Osana hallitusohjelman yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu, jossa  jokaiselle  peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma 

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20–29-vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen.Yhteensä ohjelmalla tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina 2013-2016.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus

Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppisen uudistamisohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus. Lisäksi pyritään edistämään nuorille suunnattuja, koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja.