Tutkintojen tunnustaminen

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta ammatillisesta kelpoisuudesta.

Suomessa Opetushallitus toimii EY:n yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän kansallisena yhteyspisteenä, joka jakaa tietoa tunnustamis­järjestelmästä sekä tutkintojen tunnustamis­menettelyistä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan Suomen viranomaisten päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työmarkkinoilla tai jatko-opintoihin Suomessa.

Ulkomailla tutkintonsa suorittanut tarvitsee yleensä tunnustamispäätöksen, jos hän hakee julkisen sektorin tehtävään tai virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kolmivuotinen korkea-asteen tutkinto.

Ulkomailla opiskellut ei tarvitse päätöstä tutkinnon tunnustamisesta, jos hän

  • jatkaa opintoja Suomessa, jolloin suomalainen oppilaitos arvioi ulkomailla suoritetut opinnot ja päättää tutkinnon hyväksilukemisesta.
  • hakee yksityisen työnantajan palvelukseen, jolloin työnantaja arvioi ulkomailla suoritetun koulutuksen antaman pätevyyden. Asianajajan, eläinlääkärin, tilintarkastajan tai terveydenhuollon tai merenkulun piiriin kuuluva työ, ammatinharjoittamiselle on anottava ammatinharjoittamislupaa.
  • on suorittanut suomalaista tutkintoa vastaavan, vähintään kolmivuotisen opisto- tai korkeakoulututkinnon toisessa Pohjoismaassa. Pohjoismaiden välillä on tehty mm. opetusalaa ja terveydenhuoltoa koskevia sopimuksia, joiden pohjalta jonkin pohjoismaan kansalainen saa koulutustaan vastaavan kelpoisuuden toisessa pohjoismaassa.

Perusedellytys tutkinnon tunnustamiselle on, että oppilaitos ja sen myöntämä tutkinto kuuluvat kohdemaan viralliseen koulutusjärjestelmään.

Tutkinnon tunnustamisesta vastaa Opetushallitus. Opetushallituksessa jokainen hakemus käsitellään erikseen ja päätös on maksullinen.

Ammatinharjoittamisoikeus

Joidenkin ammattien harjoittamiseen Suomessa vaaditaan viranomaisen lupa. Ammatin­harjoittamisoikeuden tarvitsevat terveydenhuollon ammatinharjoittajat, eläinlääkärit, julkishallinnon tilintarkastajat, kauppakamarin tai keskus­kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat, asianajajat ja merenkulun ammatinharjoittajat.

Lupia ulkomailla ammattiin opiskelleille, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan Suomessa myöntävät: