Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolutbildningen och hur den utvecklas

Yrkeshögskolorna (YH) är i allmänhet mångsektoriella och regionala högskolor, och i deras verksamhet betonas kontakten till arbetslivet och samverkan med den regionala utvecklingen.

Vid yrkeshögskolorna bedrivs yrkesinriktade högskolestudier.

Yrkeshögskolornas uppgift är att ge sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga utgångspunkter.

Yrkeshögskolornas tillämpade forsknings- och utvecklingsarbete betjänar undervisningen samt stöder regionens utveckling, näringsliv och arbetsliv.

Yrkeshögskolorna ger vuxenutbildning och utvecklar den i syfte att upprätthålla och utveckla arbetslivskompetensen. Dessutom kan yrkeshögskolorna ordna yrkespedagogisk lärarutbildning.

Det högskolesystem som består av universiteten och yrkeshögskolorna utvecklas som en internationellt konkurrenskraftig helhet som samtidigt på ett smidigt sätt svarar mot regionala behov. Yrkeshögskolorna utvecklar bl.a. i samarbete med universiteten s.k. landskapshögskolor som svarar mot de regionala utbildningsbehoven.

Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Yrkeshögskoleutbildning