Lagar och förordningar som gäller vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Vuxenutbildning ordnas på utbildningens alla områden, och därför berörs vuxenutbildningen av många bestämmelser. Bestämmelserna finns samlade i avsnittet om utbildningslagstiftning som också innehåller lagar om bl.a. utbildningsfinansiering, förvaltning och personalbehörighet.

På denna sida hittar du bestämmelser om fritt bildningsarbete samt ett sammandrag av lagar om vuxenutbildning. Det finns ingen särskild lagstiftning för rådgivningsverksamhet och personalutbildning.

Förordningarna hittar du på finska och svenska i statens författningsdatabas Finlex. Databasen för uppdaterad lagstiftning innehåller uppdaterade och redigerade texter, där ändringar i en lag eller förordning har skrivits in i författningstexten.

I databasen finns också författningsöversättningar samt undervisnings- och kulturministeriets bestämmelser och anvisningar.

Sammandrag av lagstiftningen om vuxenutbildning:

Grundläggande utbildning
Lagen (628/1998) och förordningen (852/1998) om grundläggande utbildning

Gymnasieutbildning för vuxna
Gymnasielagen (629/1998) och gymnasieförordningen (810/1998)

Grundläggande yrkesutbildning som förbederer för fristående examen, inklusive läroavtalsutbildning.
Lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning

Grundläggande yrkesutbildning som grundar sig på läroplan, inklusive läroavtalsutbildning
Lagen (630/1998) och förordningen (811/1998) om yrkesutbildning

Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen för vuxna. 
Yrkeshögskolelagen (351/2003) och förordningen (352/2003)

Högre yrkeshögskoleexamen
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor  (352/2003)

Studier som leder till universitetsexamen
Universitetslagen (558/2009) och förordningen om universitetsexamina (794/2004)

Medborgarinstitut
Lagen (632/1998) och förordningen (805/1998) om fritt bildningsarbete

Folkhögskolor
Lagen (632/1998) och förordningen (805/1998) om fritt bildningsarbete

Utbildningscentra
Lagen (632/1998) och förordningen (805/1998) om fritt bildningsarbete

Idrottsutbildningscentra
Lagen (632/1998) och förordningen (805/1998) om fritt bildningsarbete

Sommaruniversitet
Lagen (632/1998) och förordningen (805/1998) om fritt bildningsarbete

Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998)

Lag om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002)
Genom offentlig arbetskraftsservice främjas en fungerande arbetsmarknad enligt denna lag. Arbetskraftsmyndigheterna skall ordna eller skaffa som offentlig arbetskraftsservice arbetsförmedlingsservice, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och andra tjänster för kompetensutveckling samt främja sysselsättningen av arbetslösa med hjälp av sysselsättningsstöd.

Statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002)
I förordningen bestäms bl.a. om arbetskraftpolitisk utbildning.

Lag om allmänna språkexamina (964/2004)
I denna lag föreskrivs om allmänna språkexamina och anordnandet av dem.

Statsrådets förordning om allmänna språkexamina (1163/2004)
I förordningen bestäms bl.a. om kommissionen för allmänna språkexamina samt om anordnare och bedömare av språkexamina.