Vuxenutbildningssystemet

Vuxenutbildning ordnas vid flera hundra läroanstalter, varav en del har specialiserat sig på vuxenutbildning.

Vuxenutbildning ordnas:

  • inom den grundläggande utbildningen och i vuxengymnasierna
  • vid yrkesinriktade läroanstalter och yrkesinriktade vuxenutbildningscentra
  • vid riksomfattande och yrkesinriktade specialläroanstalter
  • vid yrkeshögskolor och universitet

samt vid läroanstalter för fritt bildningsarbete:

  • medborgar- och arbetsinstitut
  • folkhögskolor
  • sommaruniversitet
  • utbildningscentra
  • idrottsutbildningscentra

Vuxenutbildning anordnas också som personalutbildning på arbetsplatserna eller som fortbildning som arrangeras på annat sätt av arbetsgivaren.

Vuxenutbildningen har olika mål

Den allmänbildande vuxenutbildningen tjänar vuxnas bildningsbehov och erbjuder möjligheter till frivilliga studier och utveckling av medborgarfärdigheterna.

Genom språkexamina kan man ge prov på språkfärdigheter som förvärvats på olika sätt i nio olika språk.

I läroanstalter för fritt bildningsarbete erbjuds samhälleliga studier och studier som ger medborgarfärdigheter samt hobbybetonade studier som erbjuder möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter. Målet med utbildningen som ordnas som fritt bildningsarbete är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet. Bl.a. rådgivningsorganisationer erbjuder möjligheter till hobbyverksamhet och utveckling av färdigheter.

Syftet med den yrkesinriktade vuxenutbildningen är att upprätthålla och höja den vuxna befolkningens yrkeskunnande och att främja sysselsättningen. För vuxna ordnas det utbildning som leder till examen och öppen utbildning som består av delar av examina (t.ex. öppna universitetet och öppna yrkeshögskolan) samt utbildning som förbereder för fristående examen. En viktig del av den yrkesinriktade vuxenutbildningen är också breddande eller fördjupande tilläggs- och kompletteringsutbildning som förnyar yrkeskunnandet.

Den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen (arbetskraftsutbildning) finansieras av arbetsförvaltningen och är i första hand ämnad för arbetslösa och personer över 20 år som riskerar bli arbetslösa.