Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Aktuellt inom utbildningspolitik

Studiestödslagen ändras – förslaget skickas ut på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ut ett utkast till regeringsproposition med förslag till ändring av studiestödslagen och § 127 i inkomstskattelagen. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för nästa år och meningen är att förslaget behandlas i samband med den. Webbnyhet 6.7.

Avgifterna inom småbarnspedagogiken ändras inte tills vidare

Rinki

Behandlingen av lagen som gäller klientavgifter inom småbarnspedagogiken skjuts upp till hösten 2016 och avgifterna ändras tills vidare inte.

Indexhöjningen i avgifter och inkomstgränser, som enligt den nuvarande lagstiftningen görs vart annat år, träder ändå i kraft den 1 augusti.

Pressmeddelande 16.6.

Delta i webbtankesmedja för att utveckla lärarkompetensen

IMG_0561Lärarutbildningsforumet inbjuder lärare och alla som är intresserade av att utveckla undervisningen att delta i en gemensam tankesmedja på webben. Målet är att vaska fram en vision av framtidens utbildning och hur man når målet i praktiken. Idéerna används som grund för utvecklingsprogrammet för lärarkompetens, som publiceras i augusti. Webbnyhet 25.5.

Universitetens finansieringsmodell förnyas

Statsrådet godkände den 28 april en finansieringsmodell där man delar ut statlig basfinansiering till universiteten från och med 2017. Den reviderade finansieringsmodellen ser mer än tidigare framåt, ger universiteten en möjlighet att i högre grad betona sina starka sidor samt stödet högskoleutbildningens samhälleliga verkningsfullhet.

I modellen beviljas 39 % av finansieringen på basis av utbildning, 33 % på basis av forskning samt 28 % på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål.

Pressmeddelande 29.4.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras

RinkiKlientavgiften som uppbärs för småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas av kommunen och som bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt enligt hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken ändras. Enligt förslaget ändas klientavgifterna från och med augusti 2016. Regeringen avlät en proposition om saken till riksdagen den 14 april.
Pressmeddelande 14.4.

UKM-utredning: Utbildningsavtal ska öka lärande på arbetsplatsen

koulutussopimusI utredningspersonerna rektor Maija Aaltolas och juris kandidat Rauno Vanhanens förslag förenklas och förnyas de nuvarande modellerna för inlärning på arbetsplatsen.

Utbildningsavtalet ska enligt förslaget ersätta den nuvarande inlärningen på arbetsplatsen och bildar till stor del en enhetlig modell tillsammans med läroavtalet. Utredningen överräcktes till minister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen den 13 april.

Pressmeddelande 13.4.