Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Aktuellt inom utbildningspolitik

Regeringen svarade på interpellation om utbildning

eduskuntataloRegeringen svarade på oppositionens interpellation om utbildningsnedskärningarnas konsekvenser för tillväxten, den utbildningsmässiga jämlikheten och kompetensnivån den 22 september under riksdagens plenum. Svarstalet framfördes av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Läs mer

Ändringarna i småbarnspedagogikens lagstiftning på remiss

RinkiFörslagen till ändringar i rätten till småbarnspedagogisk verksamhet och daghemmens personaldimensionering är på remiss fram till 26.9. Förslagen har beretts i enlighet med regeringsprogrammet. I ändringarna beaktas familjernas behov och varje barn garanteras rätt till småbarnspedagogisk verksamhet.

Pressmeddelande 28.8.

Minister Kiuru delade ut 30 miljoner euro i utvecklingsunderstöd till undervisning

kouluUndervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru har delat ut totalt 30 miljoner euro i statsunderstöd till utvecklande av undervisning. 17 miljoner euro beviljas för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningens kvalitet, tio miljoner för att utveckla specialundervisningens kvalitet och för att anställa skolgångsbiträden samt tre miljoner beviljas för att utvidga språkbadsverksamheten och övrig tvåspråkig undervisning, Pressmeddelande 17.4.

Internationell expertgrupp ger rekommendationer för högskolesystemet i Finland

Enligt en expertgrupp fungerar Finlands högskolesystem bra och det producerar goda resultat. Det finns dock rum för förbättrinng. I synnerhet samarbetet mellan universiteten och yrkeshögskolorna samt högskolesystemets flexibilitet bör öka betydligt.

Den engelskspråkiga utredningen Towards a future proof system for higher education and research in Finland gjordes av Technopolis Group på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Pressmeddelande 23.3. (på finska)

Utredning: Utbildningsstyrelsen och CIMO bildar nytt centralt ämbetsverk

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har utrett förutsättningarna för en sammanslagning av Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Den nya organisationen fortsätter Utbildningsstyrelsens och CIMO:s verksamhet och nuvarande Utbildningsstyrelsen och CIMO läggs ned.
Webbnyhet 16.3.