Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Aktuellt inom utbildningspolitik

Minister Kiuru delade ut 30 miljoner euro i utvecklingsunderstöd till undervisning

kouluUndervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru har delat ut totalt 30 miljoner euro i statsunderstöd till utvecklande av undervisning. 17 miljoner euro beviljas för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningens kvalitet, tio miljoner för att utveckla specialundervisningens kvalitet och för att anställa skolgångsbiträden samt tre miljoner beviljas för att utvidga språkbadsverksamheten och övrig tvåspråkig undervisning, Pressmeddelande 17.4.

Internationell expertgrupp ger rekommendationer för högskolesystemet i Finland

Enligt en expertgrupp fungerar Finlands högskolesystem bra och det producerar goda resultat. Det finns dock rum för förbättrinng. I synnerhet samarbetet mellan universiteten och yrkeshögskolorna samt högskolesystemets flexibilitet bör öka betydligt.

Den engelskspråkiga utredningen Towards a future proof system for higher education and research in Finland gjordes av Technopolis Group på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Pressmeddelande 23.3. (på finska)

Utredning: Utbildningsstyrelsen och CIMO bildar nytt centralt ämbetsverk

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har utrett förutsättningarna för en sammanslagning av Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Den nya organisationen fortsätter Utbildningsstyrelsens och CIMO:s verksamhet och nuvarande Utbildningsstyrelsen och CIMO läggs ned.
Webbnyhet 16.3.

Projektet Framtidens grundskola erbjuder rekommendationer för att stöda utvecklingen

tulevaisuuden_peruskouluI projektet Framtidens grundskola har45 experter för olika områden tagit fram beskrivningar av undervisningens nuläge, företeelser med anknytning till det och orsaker till att resultaten blivit svagare. Slutrapporten innefattar rekommendationer som stödjer bildningssamhället och med hjälp av vilka de ungas kompetens anpassas till framtidens behov. Pressmeddelande 12.3.

Reformen som gäller tillstånd att ordna utbildning förverkligas inte

Projektet med att revidera gymnasiets, den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen samt det fria bildningsarbetets strukturer förverkligas inte enligt planera. Regeringspropositionen som gäller nätverket av anorndnare och tilstånd har förfallit.

Läs mer

Utredningsman Norrback föreslår ändringar i den svenskspråkiga yrkesutbildningen

  norrback_liten

Utredningsman Ole Norrback har utrett den strukturella förändringen av den svenskspråkiga yrkesutbildningen och överräckte sitt förslag till ministeriet på fredagen. Utredningsarbetet är en del av den strukturella reformen inom andra stadiets utbildning, som pågår under 2014-2016.

Pressmeddelande 9.1.

Lagen om småbarnspedagogik till behandling i riksdagen

  IMG_0561

En bestämmelse om barns rätt till småbarnspedagogik införs. I daghemmet eller i familjedagvården bör barnet få en personlig plan för småbarnspedagogik. Lagen föreskriver också om gruppstorleken i daghemmet samt barns och föräldrars delaktighet och möjlighet att påverka. Också målen för småbarnspedagogiken förnyas.

Regeringen avlät en proposition om ärendet den 18 december. Lagändringen avses träda i kraft den 1 augusti 2015. Den nuvarande dagvårdslagen är över 40 år gammal. 

Pressmeddelande 18.12.