Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Aktuellt inom utbildningspolitik

Ändringar i studiestödet och studerandenas boendestöd

Opiskelija. Kuva: Juha Tuomi / Rodeo.fiNivåerna på studiepenningen förenhetligas, statsborgen för studielånet höjs och stödtiden förkortas. De studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017. Webbnyhet 13.1.

PISA 2015: Finlandska unga fortfarande på topp, trots resultatnedgång

PisaNet_notextFinländska 15-åringars kunskaper i naturvetenskapliga ämnen var tredje bäst bland OECD-länderna i OECD:s Pisa-undersökning som mäter kunskapsresultat. Finländska unga är fortfarande bland de bästa när det gäller läskunnighet, men de matematiska kunskaperna är oförändrade.

Resultaten av PISA 2015 -undersökningen publicerades den 6 december. Totalt 73 länder/områden deltog i undersökningen.  

Pressmeddelande 6.12.

Referensram i åtta nivåer för examina och övriga samlade kompetenser

Regeringen har avlåtit en proposition till riksdagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser. I referensramen indelas enligt förslaget de examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som ingår i Finlands nationella utbildnings- och examenssystem i åtta kvalifikationsnivåer på basis av det kunnande de förutsätter. Referensramen görs upp på basis av referensramen för de europeiska examina. 

Pressmeddelande 16.6.

Delta i webbtankesmedja för att utveckla lärarkompetensen

IMG_0561Lärarutbildningsforumet inbjuder lärare och alla som är intresserade av att utveckla undervisningen att delta i en gemensam tankesmedja på webben. Målet är att vaska fram en vision av framtidens utbildning och hur man når målet i praktiken. Idéerna används som grund för utvecklingsprogrammet för lärarkompetens, som publiceras i augusti. Webbnyhet 25.5.

Universitetens finansieringsmodell förnyas

Statsrådet godkände den 28 april en finansieringsmodell där man delar ut statlig basfinansiering till universiteten från och med 2017. Den reviderade finansieringsmodellen ser mer än tidigare framåt, ger universiteten en möjlighet att i högre grad betona sina starka sidor samt stödet högskoleutbildningens samhälleliga verkningsfullhet.

I modellen beviljas 39 % av finansieringen på basis av utbildning, 33 % på basis av forskning samt 28 % på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål.

Pressmeddelande 29.4.

UKM-utredning: Utbildningsavtal ska öka lärande på arbetsplatsen

koulutussopimusI utredningspersonerna rektor Maija Aaltolas och juris kandidat Rauno Vanhanens förslag förenklas och förnyas de nuvarande modellerna för inlärning på arbetsplatsen.

Utbildningsavtalet ska enligt förslaget ersätta den nuvarande inlärningen på arbetsplatsen och bildar till stor del en enhetlig modell tillsammans med läroavtalet. Utredningen överräcktes till minister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen den 13 april.

Pressmeddelande 13.4.