Hemsidan Utbildning

Aktuellt inom utbildningspolitik

Projektet Framtidens grundskola erbjuder rekommendationer för att stöda utvecklingen

tulevaisuuden_peruskouluI projektet Framtidens grundskola har45 experter för olika områden tagit fram beskrivningar av undervisningens nuläge, företeelser med anknytning till det och orsaker till att resultaten blivit svagare. Slutrapporten innefattar rekommendationer som stödjer bildningssamhället och med hjälp av vilka de ungas kompetens anpassas till framtidens behov. Pressmeddelande 12.3.

Reformen som gäller tillstånd att ordna utbildning förverkligas inte

Projektet med att revidera gymnasiets, den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen samt det fria bildningsarbetets strukturer förverkligas inte enligt planera. Regeringspropositionen som gäller nätverket av anorndnare och tilstånd har förfallit.

Läs mer

Utredningsman Norrback föreslår ändringar i den svenskspråkiga yrkesutbildningen

  norrback_liten

Utredningsman Ole Norrback har utrett den strukturella förändringen av den svenskspråkiga yrkesutbildningen och överräckte sitt förslag till ministeriet på fredagen. Utredningsarbetet är en del av den strukturella reformen inom andra stadiets utbildning, som pågår under 2014-2016.

Pressmeddelande 9.1.

Lagen om småbarnspedagogik till behandling i riksdagen

  IMG_0561

En bestämmelse om barns rätt till småbarnspedagogik införs. I daghemmet eller i familjedagvården bör barnet få en personlig plan för småbarnspedagogik. Lagen föreskriver också om gruppstorleken i daghemmet samt barns och föräldrars delaktighet och möjlighet att påverka. Också målen för småbarnspedagogiken förnyas.

Regeringen avlät en proposition om ärendet den 18 december. Lagändringen avses träda i kraft den 1 augusti 2015. Den nuvarande dagvårdslagen är över 40 år gammal. 

Pressmeddelande 18.12.

Den nya timfördelningen i gymnasiet godkändes – gymnasieutbildningen får ett eget utvecklingsprogram

opiskelijoita2Omfattningen av lärokurserna i gymnasiet kommer fortsättningsvis att vara tre år och 75 kurser. Målet med reformen är att stärka allmänbildningen samt att utveckla kunskaperna på ett bredare område.

För att förnya gymnasiet kommer man att inleda ett omfattande utvecklingsprojekt. Presseddelande 13.11.