Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik

Aktuellt inom utbildningspolitik

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras

RinkiKlientavgiften som uppbärs för småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas av kommunen och som bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt enligt hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken ändras. Enligt förslaget ändas klientavgifterna från och med augusti 2016. Regeringen avlät en proposition om saken till riksdagen den 14 april.
Pressmeddelande 14.4.

UKM-utredning: Utbildningsavtal ska öka lärande på arbetsplatsen

koulutussopimusI utredningspersonerna rektor Maija Aaltolas och juris kandidat Rauno Vanhanens förslag förenklas och förnyas de nuvarande modellerna för inlärning på arbetsplatsen.

Utbildningsavtalet ska enligt förslaget ersätta den nuvarande inlärningen på arbetsplatsen och bildar till stor del en enhetlig modell tillsammans med läroavtalet. Utredningen överräcktes till minister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen den 13 april.

Pressmeddelande 13.4.