Hemsidan Utbildning

Aktuellt inom utbildningspolitik

Webbenkät om Framtidens grundskola

Som en del av projektet Framtidens grundskola vill man höra olika intressentgrupper, inklusive elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer och andra sakkunniga inom utbildningsområdet. Svara på enkäten senast 26.10. och var med om att utveckla framtidens grundskola.

Webbnyhet 22.9.

Finland de långa studietidernas land i OECD-undersökning

eduglance

 OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation över utbildningssystemen Education at a Glance. Enligt indikatorerna är den uppskattade studietiden en femåring  i Finland  har framför sig före sin 40-årsdag 18 år, vilket är bland de längsta tiderna inom OECD-länderna.

Unga i Finland utexamineras sent jämfört med jämnåriga i andra länder och är äldre då de stiger in på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande 9.9.

Arbetsgrupp föreslår register över rättstolkar

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att man grundar ett register över rättstolkar. Enligt arbetsgruppens förslag borde det i lag föreskrivas om saken. Enligt förslaget ska det i lagen föreskrivas om rättstolkarnas kompetensförutsättningar och tillförlitlighet, hur länge registreringen är i kraft, strykning av registreringen, och tillgången till information om registret. Webbnyhet 29.8.

Strukturerna inom andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet revideras

sv_banneriGymnasieutbildningen, andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering revideras under 2014-2016.

 Styrgruppen som bereder reformen behandlade ett utkast till riktlinjer för en strukturell utveckling under sitt möte 13.6. Reformen grundar sig på regeringens strukturpolitiska program och på rambeslutet 2014.

Pressmeddelande 13.6.