Hemsidan Utbildning

Aktuellt inom utbildningspolitik

Systemet med fristående examen förnyas

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har berett ett antal förslag för att utveckla systemet med fristående examen. Målet är att i högre grad ska utgå från arbetslivet och att olika aktörers roller förtydligas. Förslaget är en mellanrapport och innehåller en regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Webbnyhet 14.10.

Strukturerna inom andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet revideras

sv_banneri Gymnasieutbildningen, andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering revideras under 2014-2016. Reformen träder i kraft 2017.

 Ett utkast till regeringsproposition om revidering av gymnasiets samt den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningens finansieringssystem skickades ut på remiss 15.10.2014. Remissrundan tar slut 14.11.2014. Ett utkast till regeringsproposition om anordnarnätverk och tillstånd har skickats ut på remiss 16.10. Remissrundan tar slut 17.11.2014.

Webbnyhet 17.10.

Webbenkät om Framtidens grundskola

Som en del av projektet Framtidens grundskola vill man höra olika intressentgrupper, inklusive elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer och andra sakkunniga inom utbildningsområdet. Svara på enkäten senast 26.10. och var med om att utveckla framtidens grundskola.

Webbnyhet 22.9.

Finland de långa studietidernas land i OECD-undersökning

eduglance

 OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation över utbildningssystemen Education at a Glance. Enligt indikatorerna är den uppskattade studietiden en femåring  i Finland  har framför sig före sin 40-årsdag 18 år, vilket är bland de längsta tiderna inom OECD-länderna.

Unga i Finland utexamineras sent jämfört med jämnåriga i andra länder och är äldre då de stiger in på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande 9.9.

Arbetsgrupp föreslår register över rättstolkar

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att man grundar ett register över rättstolkar. Enligt arbetsgruppens förslag borde det i lag föreskrivas om saken. Enligt förslaget ska det i lagen föreskrivas om rättstolkarnas kompetensförutsättningar och tillförlitlighet, hur länge registreringen är i kraft, strykning av registreringen, och tillgången till information om registret. Webbnyhet 29.8.