Hemsidan Utbildning

Aktuellt inom utbildningspolitik

Finland de långa studietidernas land i OECD-undersökning

eduglance

 OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation över utbildningssystemen Education at a Glance. Enligt indikatorerna är den uppskattade studietiden en femåring  i Finland  har framför sig före sin 40-årsdag 18 år, vilket är bland de längsta tiderna inom OECD-länderna.

Unga i Finland utexamineras sent jämfört med jämnåriga i andra länder och är äldre då de stiger in på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande 9.9.

Arbetsgrupp föreslår register över rättstolkar

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att man grundar ett register över rättstolkar. Enligt arbetsgruppens förslag borde det i lag föreskrivas om saken. Enligt förslaget ska det i lagen föreskrivas om rättstolkarnas kompetensförutsättningar och tillförlitlighet, hur länge registreringen är i kraft, strykning av registreringen, och tillgången till information om registret. Webbnyhet 29.8.

Strukturerna inom andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet revideras

sv_banneriGymnasieutbildningen, andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering revideras under 2014-2016.

 Styrgruppen som bereder reformen behandlade ett utkast till riktlinjer för en strukturell utveckling under sitt möte 13.6. Reformen grundar sig på regeringens strukturpolitiska program och på rambeslutet 2014.

Pressmeddelande 13.6.