Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Lausuntopyyntö ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annettujen lakien muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka mahdollistaisi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen koulutusvientiä koskevat kokeilut. Esityksen mukaan esimerkiksi tutkinnon perusteiden kielitaitovaatimuksista voitaisiin kokeiluissa poiketa, jos näyttötutkintojen vienti sitä edellyttää. Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ehdotetaan uudistettavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä ehdottaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen rahoitusmallin uudistamista vuodesta 2017 alkaen. Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulusektorin profiilia korkeakoulujärjestelmässä. Samalla ammattikorkeakouluja pyritään kannustamaan toimintansa strategiseen kehittämiseen
Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä asetettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut seuranta- ja projektiryhmän ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista varten. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea reformin toimeenpanoa sekä arvioida reformissa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia. Projektiryhmän tehtävänä on organisoida ja koordinoida reformin toimenpiteiden valmistelua. Ryhmien toimikausi kestää 31.12.2018 asti. Lue lisää

Uusi ammatillinen koulutus puhutti seminaarissa Seinäjoella

amisemma_minedu

Ammatillinen koulutus uudistuu vuonna 2018. Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi isoimmista hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen korosti puheessaan, että opiskelija on uudistuksen keskiössä.

Varhaiskasvatuslain muutokset eduskuntakäsittelyyn

RinkiVarhaiskasvatuslakia ja päivähoitoasetusta muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välinen suhdeluku muuttuu. Hallitus antoi 22.10. eduskunnan päätettäväksi asiasta hallituksen esityksen ja hyväksyi asetusmuutoksen. Tiedote 22.10.

Hallituksen vastaus koulutusvälikysymykseen

eduskuntataloHallitus vastasi opposition välikysymykseen koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon 22.9. eduskunnan täysistunnossa. Vastauspuheenvuoron esitti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lue lisää

Grahn-Laasonen: 300 miljoonan kasvupanos sivistykseen ja tutkimukseen vauhdittaa muutosta

karkihankeOpetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi hallituksen osaamisen ja koulutuksen painopistealueen kärkihankkeiden etenemisestä 4.9.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita on kuusi, ja niille osoitetaan yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. Ministerin mukaan kärkihankkeiden toteutuksella pyritään luomaan pysyvä muutos suomalaiseen koulutukseen.

Elinkeinoministeri Olli Rehn esitteli korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamista koskevan kärkihankkeen etenemistä omalla hallinnonalallaan.

Tiedote 4.9.
Lue lisää