Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Vuoden 2015 opetustoimen keskimääräisiä yksikköhintoja vahvistettiin

Valtioneuvosto antoi 20.11. asetuksen valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015. Lue lisää

Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin – lukiokoulutukselle oma kehittämishanke

opiskelijoita2Lukion oppimäärän laajuus säilyy kolmena vuotena ja 75 kurssina. Uudistuksen tavoitteena on yleissivistyksen vahvistaminen sekä laaja-alaisemman osaamisen kehittäminen.

Lukion uudistamiseksi käynnistetään laajapohjainen kehittämishanke.

Tiedote 13.11.

Uusi ammattikorkeakoululaki voimaan ensi vuoden alusta

opiskelijatHallitus esittää eduskuntakäsittelystä palanneen ammattikorkeakoululain vahvistamista. Uusi ammattikorkeakoululaki korvaa vuodelta 2003 olevan lain.

Ammattikorkeakoulut ovat vastaisuudessa osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan. Perusrahoitus kootaan kokonaisuudessaan valtion vastattavaksi. Toisin kuin hallituksen esityksessä ehdotettiin, opiskelijat eivät automaattisesti kuulu opiskelijakuntiin.

Tiedote 13.11.

Luonnos EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista lausunnoilla

lausuntoOpetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen käyttöönottoa koskeva hallituksen esityksen luonnos. Esitys on lausunnoilla 21.11.2014 saakka. Lue lisää

Valmentavia koulutuskokonaisuuksia ammatilliseen peruskoulutukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen ehdotetaan uutena koulutuskokonaisuutena käyttöön ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, johon yhdistettäisiin nykyiset eri kohderyhmille suunnatut ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä kotitalousopetus. Lue lisää

Näyttötutkintojärjestelmää uudistetaan

nuorisoOpetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on valmistellut joukon ehdotuksia näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa näyttötutkintojärjestelmän työelämälähtöisyyttä ja selkiyttää eri toimijoiden rooleja.

Esitys on väliraportti ja sisältää hallituksen esityksen ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain muuttamisesta.

Lue lisää

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

toinenaste_vapaa Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Uudistus tulee voimaan vuonna 2017.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista koskeva hallituksen esitysluonnos on 15.10.2014 lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 14.11.2014. Järjestäjäverkkoa ja järjestämislupia koskeva hallituksen esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle 16.10. ja se päättyy 17.11.2014.

Lue lisää

Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen rahoitusujärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä on jättänyt esityksensä.

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena on tukea ja tehostaa opiskelijoiden tutkinnon tai sen osan suorittamista, kannustaa koulutuksen järjestäjiä tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan sekä edesauttaa työmarkkinoiden tarvitseman osaamisen kehittymistä.

Lue lisää

Opetuksen ja tutkimuksen laadun painoarvoa yliopistorahoituksessa vahvistetaan

Yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa vahvistetaan. Opetuksen ja ohjauksen laadusta saatava opiskelijapalaute lisätään yliopistojen rahoitusmallin yhdeksi osaksi. Myös tieteellisten julkaisujen laatu vaikuttaa jatkossa yliopistojen rahoitukseen.

Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättivät asetusmuutoksista 3.7.2014.

Lue lisää