Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Opintotukeen ja opiskelijoiden asumistukeen muutoksia

Opiskelija. Kuva: Juha Tuomi / Rodeo.fiOpintorahan tasoja yhtenäistetään, opintolainan valtiontakaus nousee ja tukiaika lyhenee. Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2017. Lue lisää

PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta

PisaNet_notextOECD:n osaamistuloksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa vuoden 2015 pääalueena oli luonnontiede. Kolmen vuoden välein julkaistavassa tutkimuksessa suomalaisten 15-vuotiaiden luonnontieteiden osaaminen oli OECD-maiden kolmanneksi parasta. Lukutaidossa suomalaisnuoret ovat edelleen parhaiden joukossa, matematiikan osaaminen on säilynyt ennallaan. Luonnontieteiden opiskelu ei innosta, ja tämä näkyy pistemäärien laskuna. Lue lisää

Tutkinnoille ja muille osaamiskokonaisuuksille kahdeksanportainen viitekehys

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä. Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle. Viitekehys laaditaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen pohjalta. Lue lisää

Opintotukilaki muuttuu – esitys lausuntokierrokselle

IMG_0561Opettajankoulutusfoorumi kutsuu opettajat ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet yhteiseen verkkoaivoriiheen. Tavoitteena on ideoida tulevaisuuden koulutuksen visio ja käytännön keinoja, joilla niihin päästään. Verkkoaivoriihen ideoita hyödynnetään elokuussa julkistettavan opettajien osaamisen kehittämisohjelman perustana. Lue lisää

Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu

Valtioneuvosto on hyväksynyt mallin, jolla jaetaan valtion perusrahoitus yliopistoille vuodesta 2017 alkaen. Uudistettu rahoitusmalli antaa yliopistoille lisää mahdollisuuksia omien vahvuuksiensa korostamiseen ja tukee korkeakoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Mallissa rahoituksesta myönnetään 39 % koulutuksen perusteella, 33 % tutkimuksen perusteella ja 28 % muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Tiedote 29.4.

Korkeakoulujen yrittäjyyskäytänteet julki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt hallinnonalansa korkeakoulujen yrittäjyyden tukemisen käytänteitä. Selvitys tuottaa tietoa siitä minkälaisin toimin yrittäjyysosaamisen syntymistä tuetaan ja millaista yritysyhteistyö on korkeakouluissa.

Selvitys liittyy hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Lue lisää

Selvitysmiehet: Uusi koulutussopimusmalli lisäämään käytännön työssä oppimista

koulutussopimusSelvityshenkilöiden ehdotus yksinkertaistaisi ja uudistaisi nykyisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja. Koulutussopimus korvaisi nykyisen työssäoppimisen ja muodostaisi suurelta osin yhtenäisen toimintamallin oppisopimuksen kanssa.

 

Koulutussopimus ei perustu työsuhteeseen, kun taas oppisopimuksella sovittaisiin jatkossakin työsuhteisesta työssä oppimisesta. Selvitys luovutettiin ministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Tiedote 13.4.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ehdotetaan uudistettavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä ehdottaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen rahoitusmallin uudistamista vuodesta 2017 alkaen. Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulusektorin profiilia korkeakoulujärjestelmässä. Samalla ammattikorkeakouluja pyritään kannustamaan toimintansa strategiseen kehittämiseen
Lue lisää