Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Tulevaisuuden osaamiselle etsitään suuntaviivoja 13.9. FinnSight-teemapäivässä

Tulevaisuuden osaamisen ja sivistyksen menestystekijöitä kartoitetaan tiistaina 13.9. FinnSight-ennakointifoorumissa Helsingissä. Eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia yhteen tuovassa päivässä luodaan näkymiä siihen, mikä on suomalaisen sivistyksen ja osaamisen visio tästä eteenpäin ja millä keinoin vision tavoitteisiin päästään.

Tapahtuma videoidaan ja päivää on mahdollisuus seurata Suomen Akatemian verkkosivuilla Lue lisää

Opintotukilaki muuttuu – esitys lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta. Esitys liittyy valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lausuntokierros päättyy 15.8.2016. Lue lisää

Varhaiskasvatuksen maksut jäävät entiselleen toistaiseksi

RinkiVarhaiskasvatuslain asiakasmaksuja koskevan lain käsittely eduskunnassa siirtyy syksyyn 2016 ja maksut jäävät toistaiseksi ennallaan.

Maksuihin ja tulorajoihin tehdään kuitenkin voimassaolevan lainsäädännön mukainen kahden vuoden välein tehtävä indeksikorotus, joka tulee voimaan 1.8.

Tiedote 16.6.

Osallistu verkkoaivoriihessä opettajien osaamisen kehittämiseen

IMG_0561Opettajankoulutusfoorumi kutsuu opettajat ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet yhteiseen verkkoaivoriiheen. Tavoitteena on ideoida tulevaisuuden koulutuksen visio ja käytännön keinoja, joilla niihin päästään. Verkkoaivoriihen ideoita hyödynnetään elokuussa julkistettavan opettajien osaamisen kehittämisohjelman perustana. Lue lisää

Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu

Valtioneuvosto hyväksyi 29.4. mallin, jolla jaetaan valtion perusrahoitus yliopistoille vuodesta 2017 alkaen. Uudistettu rahoitusmalli antaa yliopistoille lisää mahdollisuuksia omien vahvuuksiensa korostamiseen ja tukee korkeakoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Mallissa rahoituksesta myönnetään 39 % koulutuksen perusteella, 33 % tutkimuksen perusteella ja 28 % muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Tiedote 29.4.

Korkeakoulujen yrittäjyyskäytänteet julki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt hallinnonalansa korkeakoulujen yrittäjyyden tukemisen käytänteitä. Selvitys tuottaa tietoa siitä minkälaisin toimin yrittäjyysosaamisen syntymistä tuetaan ja millaista yritysyhteistyö on korkeakouluissa.

Selvitys liittyy hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Lue lisää

Selvitysmiehet: Uusi koulutussopimusmalli lisäämään käytännön työssä oppimista

koulutussopimusSelvityshenkilöiden ehdotus yksinkertaistaisi ja uudistaisi nykyisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja. Koulutussopimus korvaisi nykyisen työssäoppimisen ja muodostaisi suurelta osin yhtenäisen toimintamallin oppisopimuksen kanssa.

Koulutussopimus ei perustu työsuhteeseen, kun taas oppisopimuksella sovittaisiin jatkossakin työsuhteisesta työssä oppimisesta. Selvitys luovutettiin ministeri Sanni Grahn-Laasoselle 13.4.

Tiedote 13.4.

Vastaa opiskelijatutkimukseen 31.5. mennessä

Eurostudent_VI_logoEUROSTUDENT-kysely toteutetaan Suomessa internetkyselynä 24 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskus. EUROSTUDENTin päätavoite on koota vertailukelpoista aineistoa eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisesta taustasta, elinoloista, opiskelusta, kansainvälisestä liikkuvuudesta ja toimeentulosta. Vastausaika jatkuu toukokuun loppuun. Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ehdotetaan uudistettavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä ehdottaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen rahoitusmallin uudistamista vuodesta 2017 alkaen. Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulusektorin profiilia korkeakoulujärjestelmässä. Samalla ammattikorkeakouluja pyritään kannustamaan toimintansa strategiseen kehittämiseen
Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä asetettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut seuranta- ja projektiryhmän ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista varten. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea reformin toimeenpanoa sekä arvioida reformissa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia. Projektiryhmän tehtävänä on organisoida ja koordinoida reformin toimenpiteiden valmistelua. Ryhmien toimikausi kestää 31.12.2018 asti. Lue lisää