Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Luma-osaamista ja -intoa edistetään kehittämisohjelmalla

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen on osa Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishanketta.

Tiedote 4.4.

Ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistetaan

amkAmmattikorkeakoulujen nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan, ja ammattikorkeakouluista muodostetaan itsenäisiä, osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Toimiluvista päättää edelleen valtioneuvosto, ja valtio vastaa jatkossa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta.

Eduskuntakäsittelyyn annettava lakiesitys korvaa vuodelta 2003 olevan lain. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Tiedote 3.4.

Varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön esitetään uudistuksia

kiuru_pirhonen
Ministeri Krista Kiuru ja työryhmän puheenjohtaja Eeva-Riitta Pirhonen.
Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä jätti esityksensä opetusministeri Krista Kiurulle perjantaina. Esityksen lähtökohtina ovat lapsen edun sekä lasten ja huoltajien oikeuksien, osallisuuden ja vaikuttamisen korostaminen. Työryhmä esittää henkilöstön ja lasten välisten suhdelukujen säilymistä ennallaan.
Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistetaan

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämistä koskeva hallituksen esitys annettiin tänään valtioneuvoston yleisistunnossa. Ehdotetuilla uudistuksilla pyritään luomaan selkeämpi ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaava tutkintorakenne.
Tiedote 28.2.

Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämistyö käyntiin

Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen tavoitteena on selvittää peruskoulun nykytilaa ja oppimistulosten heikkenemisen syitä, kaventaa tyttöjen ja poikien oppimistuloseroja sekä löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään laajalti peruskoulun uudistamisessa. Lue lisää

Kevään yhteishaussa käytetään Opintopolku.fi-palvelua

yhteishaku_kuvaKevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa 24. helmikuuta. Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Tiedote 20.2.

Kiuru: 60 miljoonan euron panos perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen

kouluOpetusministeri Krista Kiuru on jakanut 60 miljoonaa euroa valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen yhteensä 230 opetuksen järjestäjälle.

Kyseessä on merkittävä panos koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen sekä oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksien parantamiseen.

Tiedote 4.2.

Ministeriö selvitti opetusryhmien sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen nykytilaa

reppuOpetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut eduskunnan sivistysvaliokunnalle selvitykset opetusryhmien nykytilasta esi- ja perusopetuksessa sekä oppilaan oikeudesta tarvitsemaansa tukeen.

Ministeriö esittää mm., että rahoitusta opetusryhmien pienentämiseksi tulisi jatkaa edelleen. Ns. kolmiportaisen tuen toimeenpanoa tulisi seurata valtakunnallisella arvioinnilla. Tiedote 3.2.

Suomi ja Viro sopivat tiiviistä yhteistyöstä koulutuspilvipalveluiden kehittämisessä

 
koulutuspilvi_tiedotustilaisuusSuomi ja Viro kehittävät yhteistyössä sähköisiä oppimateriaaleja ja oppimissovelluksia kokoavaa koulutuspilvipalvelua sekä laajentavat merkittävästi niin koulutuksellista kuin teknologista yhteistyötä.

Opetusministeri Krista Kiuru ja Viron koulutus- ja tiedeministeri Jaak Aaviksoo sopivat asiasta Tallinnassa 29.1.

Tiedote 29.1.