Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Vastine Verkkouutisten yliopistorahoitusta koskevaan artikkeliin

Verkkouutiset uutisoi 13.8. valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen vähentävän yliopistojen rahoitusta 24 miljoonalla eurolla. Opetus- ja viestintäministeri Kiurun erityisavustaja Esa Suominen julkaisi blogissaan vastineen artikkeliin. Suomisen mukaan yliopistojen valtionrahoitus ei ole vähentymässä kuluvasta vuodesta 24 miljoonalla eurolla, vaan lisääntyy 8 miljoonalla eurolla. Lue lisää

Opetuksen ja tutkimuksen laadun painoarvoa yliopistojen perusrahoituksessa vahvistetaan

Yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa vahvistetaan. Opetuksen ja ohjauksen laadusta saatava opiskelijapalaute lisätään yliopistojen rahoitusmallin yhdeksi osaksi. Myös tieteellisten julkaisujen laatu vaikuttaa jatkossa yliopistojen rahoitukseen. Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättivät asetusmuutoksista 3.7.2014. Lue lisää

Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle nimitettiin Arviointineuvosto

Valtioneuvosto on nimittänyt Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle arviointineuvoston. Arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun sekä seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa. Arviointineuvosto laatii myös esityksen arviointisuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy. Lue lisää

Selvitys: Koulutus tiiviissä yhteydessä työllisyyteen

Suoritetun koulutuksen taso on tiiviissä yhteydessä sekä työttömyyteen että työllisyyteen. Koulutustason noustessa todennäköisyys työllistyä nousee ja todennäköisyys työttömyyteen tai työvoiman ulkopuolella olemiseen laskee. Lue lisää

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

toinenaste_vapaa Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016.

Uudistusta valmisteleva ohjausryhmä käsitteli 13.6. luonnosta rakenteellisen kehittämisen suuntaviivoiksi. Uudistus perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja vuoden 2014 kehyspäätökseen.
Tiedote 13.6.

Lausuntoyhteenveto oppivelvollisuusiän nostamisesta valmistui

Oppivelvollisuusikää esitetään nostettavaksi 17 vuoteen. Jatkossa kaikilla nuorilla olisi velvollisuus jatkaa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden verran. Asiaa koskeva hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 6.6. saakka. Lausuntoja tuli kaikkiaan 58 taholta. Lue lisää

Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

opiskeluKorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään 3 000:lla vuosina 2014 - 2015 hakijasuman purkamiseksi. Yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa.

Uudet aloituspaikat suunnataan työvoimatarpeiden sekä kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeisille aloille. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lisäysten kohdentamisesta korkeakoulujen hakemusten perusteella.

Tiedote 16.5.

Oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen

Saunalahden-koulu10Tavoitteena on varmistaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikka toisen asteen tai siihen valmistavassa koulutuksessa perusasteen päättymisen jälkeen. Ministeri Kiurun mukaan uudistuksella ehkäistään nuorten syrjäytymistä sekä vastataan työmarkkinoiden murrokseen.

Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 6.6.2014.

Tiedote 8.5

Luma-osaamista ja -intoa edistetään kehittämisohjelmalla

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen on osa Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishanketta.

Tiedote 4.4.

Ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistetaan

amkAmmattikorkeakoulujen nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan, ja ammattikorkeakouluista muodostetaan itsenäisiä, osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Toimiluvista päättää edelleen valtioneuvosto, ja valtio vastaa jatkossa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta.

Eduskuntakäsittelyyn annettava lakiesitys korvaa vuodelta 2003 olevan lain. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Tiedote 3.4.