Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Opettajien henkilöstökoulutuksen tavoitteet toteutuneet hyvin

Opettajien henkilöstökoulutuksen - Osaava-ohjelman - toteutumisesta valmistui väliarviointi, joka luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.1. Osaava on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä määräaikainen (2010–2016) ohjelma, jonka tavoitteena on parantaa opettajien ammatillisia valmiuksia, edistää henkilöstökoulutuksen saavutettavuutta ja tarvelähtöisyyttä sekä uudistaa vallitsevia täydennyskoulutuksen käytäntöjä. Lue lisää

Varhaiskasvatuslaki eduskunnan käsittelyyn

IMG_0561Lapselle säädetään oikeus varhaiskasvatukseen. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Laissa säädetään myös päiväkodin ryhmäkoosta sekä lasten ja vanhempien osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistetaan.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskuntakäsittelyyn 18.12. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2015. Nykyinen päivähoitolaki on yli 40 vuotta vanha.
Tiedote 18.12.

Koulutuksen järjestämisen rakenteita ja rahoitusta uudistetaan

viittausLukion, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteita tiivistetään ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Asiaan liittyvät hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle 4.12.
Tiedote 4.12.

Euroopan ulkopuolella tutkinnon suorittaneille hakemuksen käsittelymaksu korkeakouluihin

Korkeakoulukelpoisuuden tarkistamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön 100 euron suuruinen hakemuksen käsittelymaksu. Maksu perittäisiin hakijoilta, jotka ovat suorittaneet muun kuin EU/ETA-alueen valtioiden tai Sveitsin koulutusjärjestelmiin kuuluvan korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen. Maksuja on tarkoitus periä ensimmäisen kerran haettaessa syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen.
Tiedote 4.12.

9,6 miljoonaa koulutuksen perustamishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa aluehallintovirastoille 9,6 miljoonaa euroa myönnettäväksi valtionavustuksina yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin. Määräraha sisältyy valtion vuoden 2014 lisätalousarvioon. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti asiasta 26.11. Lue lisää

Vuoden 2015 opetustoimen keskimääräisiä yksikköhintoja vahvistettiin

Valtioneuvosto antoi 20.11. asetuksen valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015. Lue lisää

Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin – lukiokoulutukselle oma kehittämishanke

opiskelijoita2Lukion oppimäärän laajuus säilyy kolmena vuotena ja 75 kurssina. Uudistuksen tavoitteena on yleissivistyksen vahvistaminen sekä laaja-alaisemman osaamisen kehittäminen.

Lukion uudistamiseksi käynnistetään laajapohjainen kehittämishanke.

Tiedote 13.11.

Uusi ammattikorkeakoululaki voimaan ensi vuoden alusta

opiskelijatHallitus esittää eduskuntakäsittelystä palanneen ammattikorkeakoululain vahvistamista. Uusi ammattikorkeakoululaki korvaa vuodelta 2003 olevan lain.

Ammattikorkeakoulut ovat vastaisuudessa osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan. Perusrahoitus kootaan kokonaisuudessaan valtion vastattavaksi. Toisin kuin hallituksen esityksessä ehdotettiin, opiskelijat eivät automaattisesti kuulu opiskelijakuntiin.

Tiedote 13.11.

Valmentavia koulutuskokonaisuuksia ammatilliseen peruskoulutukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen ehdotetaan uutena koulutuskokonaisuutena käyttöön ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, johon yhdistettäisiin nykyiset eri kohderyhmille suunnatut ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä kotitalousopetus. Lue lisää

Näyttötutkintojärjestelmää uudistetaan

nuorisoOpetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on valmistellut joukon ehdotuksia näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa näyttötutkintojärjestelmän työelämälähtöisyyttä ja selkiyttää eri toimijoiden rooleja.

Esitys on väliraportti ja sisältää hallituksen esityksen ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain muuttamisesta.

Lue lisää