Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Varhaiskasvatuslain muutokset eduskuntakäsittelyyn

RinkiVarhaiskasvatuslakia ja päivähoitoasetusta muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välinen suhdeluku muuttuu. Hallitus antoi 22.10. eduskunnan päätettäväksi asiasta hallituksen esityksen ja hyväksyi asetusmuutoksen. Tiedote 22.10.

Hallituksen vastaus koulutusvälikysymykseen

eduskuntataloHallitus vastasi opposition välikysymykseen koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon 22.9. eduskunnan täysistunnossa. Vastauspuheenvuoron esitti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lue lisää

Grahn-Laasonen: 300 miljoonan kasvupanos sivistykseen ja tutkimukseen vauhdittaa muutosta

karkihankeOpetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi hallituksen osaamisen ja koulutuksen painopistealueen kärkihankkeiden etenemisestä 4.9.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita on kuusi, ja niille osoitetaan yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. Ministerin mukaan kärkihankkeiden toteutuksella pyritään luomaan pysyvä muutos suomalaiseen koulutukseen.

Elinkeinoministeri Olli Rehn esitteli korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamista koskevan kärkihankkeen etenemistä omalla hallinnonalallaan.

Tiedote 4.9.

Muistio: Opetus- ja kasvatushenkilöstön asiantuntijuudesta huolehtiminen tärkeää

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan juuri ilmestyneessä muistiossa pohditaan valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen haasteita ja kehittämistarpeita tuleville vuosille. Tiedote 28.8.

Kansainväliseltä asiantuntijaryhmältä suosituksia korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi

Asiantuntijaryhmän mielestä Suomen korkeakoulujärjestelmä toimii sinänsä hyvin ja tuottaa hyviä tuloksia. Parantamisen varaa kuitenkin on. Erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja korkeakoulujärjestelmän joustavuutta on lisättävä merkittävästi.

Englanniksi julkaistun Towards a future proof system for higher education and research in Finland -selvityksen teki Technopolis Group opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.
Lue lisää