Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Työryhmä ehdottaa oikeustulkeille omaa rekisteriä

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa oikeustulkkien rekisterin perustamista. Työryhmän ehdotuksen mukaan asiasta tulisi säätää lailla. Ehdotuksen mukaan laissa säädettäisiin oikeustulkkien pätevyysedellytyksiä ja luotettavuusedellytyksistä, rekisteröinnin kestosta, rekisteristä poistamisesta, ja rekisteritietojen saatavuudesta. Lue lisää

Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen rahoitusujärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä on jättänyt esityksensä. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena on tukea ja tehostaa opiskelijoiden tutkinnon tai sen osan suorittamista, kannustaa koulutuksen järjestäjiä tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan sekä edesauttaa työmarkkinoiden tarvitseman osaamisen kehittymistä. Lue lisää

Vastine Verkkouutisten yliopistorahoitusta koskevaan artikkeliin

Verkkouutiset uutisoi 13.8. valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen vähentävän yliopistojen rahoitusta 24 miljoonalla eurolla. Opetus- ja viestintäministeri Kiurun erityisavustaja Esa Suominen julkaisi blogissaan vastineen artikkeliin. Suomisen mukaan yliopistojen valtionrahoitus ei ole vähentymässä kuluvasta vuodesta 24 miljoonalla eurolla, vaan lisääntyy 8 miljoonalla eurolla. Lue lisää

Opetuksen ja tutkimuksen laadun painoarvoa yliopistojen perusrahoituksessa vahvistetaan

Yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa vahvistetaan. Opetuksen ja ohjauksen laadusta saatava opiskelijapalaute lisätään yliopistojen rahoitusmallin yhdeksi osaksi. Myös tieteellisten julkaisujen laatu vaikuttaa jatkossa yliopistojen rahoitukseen. Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättivät asetusmuutoksista 3.7.2014. Lue lisää

Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle nimitettiin Arviointineuvosto

Valtioneuvosto on nimittänyt Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle arviointineuvoston. Arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun sekä seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa. Arviointineuvosto laatii myös esityksen arviointisuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy. Tiedote 25.6.

Selvitys: Koulutus tiiviissä yhteydessä työllisyyteen

Suoritetun koulutuksen taso on tiiviissä yhteydessä sekä työttömyyteen että työllisyyteen. Koulutustason noustessa todennäköisyys työllistyä nousee ja todennäköisyys työttömyyteen tai työvoiman ulkopuolella olemiseen laskee. Lue lisää

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

toinenaste_vapaa Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016.

Uudistusta valmisteleva ohjausryhmä käsitteli 13.6. luonnosta rakenteellisen kehittämisen suuntaviivoiksi. Uudistus perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja vuoden 2014 kehyspäätökseen.
Tiedote 13.6.

Lausuntoyhteenveto oppivelvollisuusiän nostamisesta valmistui

Oppivelvollisuusikää esitetään nostettavaksi 17 vuoteen. Jatkossa kaikilla nuorilla olisi velvollisuus jatkaa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden verran. Asiaa koskeva hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 6.6. saakka. Lausuntoja tuli kaikkiaan 58 taholta. Tiedote 12.6.

Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

opiskeluKorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään 3 000:lla vuosina 2014 - 2015 hakijasuman purkamiseksi. Yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa.

Uudet aloituspaikat suunnataan työvoimatarpeiden sekä kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeisille aloille. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lisäysten kohdentamisesta korkeakoulujen hakemusten perusteella.

Tiedote 16.5.