Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Yli 26,5 miljoonaa euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen

OKM on myöntänyt noin 26,5 miljoonaa euroa valtionavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2015–2016. Valtionavustus kohdennetaan toimiin, joilla tuetaan haasteellisessa toimintaympäristössä toimivia kouluja ja kavennetaan koulujen välisiä eroja. Avustusta myönnettiin 125 opetuksen järjestäjälle. Lue lisää

Koulutuksen järjestämislupa -uudistuksen valmisteluaineistoja tutustuttavana

Lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen järjestämislupiin sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten taloudellisten edellytysten arviointiin liittyvät lomakkeet on julkaistu ennakkotietona tutustumista varten. Lopullinen hakukirje ja -lomakkeet lähetetään koulutuksen järjestäjille ja oppilaitosten ylläpitäjille, kun eduskunta on hyväksynyt koulutuksen järjestämistä koskevat lakimuutokset  ja haku käynnistyy.

Lue lisää

Opettajien henkilöstökoulutuksen tavoitteet toteutuneet hyvin

Opettajien henkilöstökoulutuksen - Osaava-ohjelman - toteutumisesta valmistui väliarviointi, joka luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.1. Osaava on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä määräaikainen (2010–2016) ohjelma, jonka tavoitteena on parantaa opettajien ammatillisia valmiuksia, edistää henkilöstökoulutuksen saavutettavuutta ja tarvelähtöisyyttä sekä uudistaa vallitsevia täydennyskoulutuksen käytäntöjä. Lue lisää

Varhaiskasvatuslaki eduskunnan käsittelyyn

IMG_0561Lapselle säädetään oikeus varhaiskasvatukseen. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Laissa säädetään myös päiväkodin ryhmäkoosta sekä lasten ja vanhempien osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistetaan.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskuntakäsittelyyn 18.12. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2015. Nykyinen päivähoitolaki on yli 40 vuotta vanha.
Tiedote 18.12.

Koulutuksen järjestämisen rakenteita ja rahoitusta uudistetaan

viittausLukion, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteita tiivistetään ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Asiaan liittyvät hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle 4.12.
Tiedote 4.12.

Euroopan ulkopuolella tutkinnon suorittaneille hakemuksen käsittelymaksu korkeakouluihin

Korkeakoulukelpoisuuden tarkistamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön 100 euron suuruinen hakemuksen käsittelymaksu. Maksu perittäisiin hakijoilta, jotka ovat suorittaneet muun kuin EU/ETA-alueen valtioiden tai Sveitsin koulutusjärjestelmiin kuuluvan korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen. Maksuja on tarkoitus periä ensimmäisen kerran haettaessa syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen.
Tiedote 4.12.

9,6 miljoonaa koulutuksen perustamishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa aluehallintovirastoille 9,6 miljoonaa euroa myönnettäväksi valtionavustuksina yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin. Määräraha sisältyy valtion vuoden 2014 lisätalousarvioon. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti asiasta 26.11. Lue lisää

Vuoden 2015 opetustoimen keskimääräisiä yksikköhintoja vahvistettiin

Valtioneuvosto antoi 20.11. asetuksen valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015. Lue lisää

Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin – lukiokoulutukselle oma kehittämishanke

opiskelijoita2Lukion oppimäärän laajuus säilyy kolmena vuotena ja 75 kurssina. Uudistuksen tavoitteena on yleissivistyksen vahvistaminen sekä laaja-alaisemman osaamisen kehittäminen.

Lukion uudistamiseksi käynnistetään laajapohjainen kehittämishanke.

Tiedote 13.11.

Valmentavia koulutuskokonaisuuksia ammatilliseen peruskoulutukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen ehdotetaan uutena koulutuskokonaisuutena käyttöön ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, johon yhdistettäisiin nykyiset eri kohderyhmille suunnatut ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä kotitalousopetus. Lue lisää