Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Grahn-Laasonen: 300 miljoonan kasvupanos sivistykseen ja tutkimukseen vauhdittaa muutosta

karkihankeOpetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi hallituksen osaamisen ja koulutuksen painopistealueen kärkihankkeiden etenemisestä 4.9.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita on kuusi, ja niille osoitetaan yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. Ministerin mukaan kärkihankkeiden toteutuksella pyritään luomaan pysyvä muutos suomalaiseen koulutukseen.

Elinkeinoministeri Olli Rehn esitteli korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamista koskevan kärkihankkeen etenemistä omalla hallinnonalallaan.

Tiedote 4.9.

Varhaiskasvatuslainsäädännön muutosesitykset lausunnoilla

Rinki Esitykset varhaiskasvatusoikeuden ja päiväkotien henkilöstömitoituksen muutoksista ovat lausuntokierroksella 26.9. saakka. Esitykset on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti. Muutoksissa huomioidaan perheiden tarpeet ja taataan edelleen jokaiselle lapselle oikeus varhaiskasvatukseen. Tiedote 28.8.

Muistio: Opetus- ja kasvatushenkilöstön asiantuntijuudesta huolehtiminen tärkeää

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan juuri ilmestyneessä muistiossa pohditaan valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen haasteita ja kehittämistarpeita tuleville vuosille. Lue lisää

Kansainväliseltä asiantuntijaryhmältä suosituksia korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi

Asiantuntijaryhmän mielestä Suomen korkeakoulujärjestelmä toimii sinänsä hyvin ja tuottaa hyviä tuloksia. Parantamisen varaa kuitenkin on. Erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja korkeakoulujärjestelmän joustavuutta on lisättävä merkittävästi.

Englanniksi julkaistun Towards a future proof system for higher education and research in Finland -selvityksen teki Technopolis Group opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.
Tiedote 23.3.

Selvitys: Opetushallituksesta ja CIMO:sta uusi keskusvirasto

Työryhmä esittää, että Opetushallituksesta ja CIMOsta muodostetaan uusi, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto. Uusi organisaatio jatkaisi Opetushallituksen ja CIMOn toimintaa ja nykymuotoinen Opetushallitus ja CIMO lakkaisivat olemasta. Lue lisää