Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Näyttötutkintojärjestelmää uudistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on valmistellut joukon ehdotuksia näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa näyttötutkintojärjestelmän työelämälähtöisyyttä ja selkiyttää eri toimijoiden rooleja. Esitys on väliraportti ja sisältää hallituksen esityksen ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain muuttamisesta. Lue lisää

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

toinenaste_vapaa Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Uudistus tulee voimaan vuonna 2017.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista koskeva hallituksen esitysluonnos on 15.10.2014 lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 14.11.2014. Järjestäjäverkkoa ja järjestämislupia koskeva hallituksen esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle 16.10. ja se päättyy 17.11.2014.

Lue lisää

Verkkokysely tulevaisuuden peruskoulusta auki

Osana Tulevaisuuden peruskoulu –hanketta halutaan kuulla eri sidosryhmiä, mukaan lukien koululaiset, opiskelijat, huoltajat, opettajat, rehtorit sekä muut opetusalan asiantuntijat. Vastaa verkkokyselyyn 26.10. mennessä ja vaikuta tulevaisuuden peruskoulun kehittämiseen. Lue lisää

OECD-vertailussa Suomi on pitkien koulutusaikojen maa

eduglanceOECD on julkaissut vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glance. Indikaattorien mukaan viisivuotiaan lapsen odotettavissa oleva opiskeluaika ennen 40 ikävuottaan on Suomessa 18 vuotta, joka on OECD-maiden korkeimpia.

Suomessa nuoret valmistuvat muiden maiden ikätovereihinsa verrattuna myöhään ja siirtyvät työmarkkinoille vanhempina. Tiedote 9.9.

Selvitys: Suomen koulutustaso lähestyy kehittyneiden maiden keskitasoa

Saunalahden-koulu10Koulutustason nousun hidastuminen Suomessa muuttaa Suomen asemaa kansainvälisessä vertailussa. Ilman muutoksia koulutustarjonnassa suomalaisen työikäisen väestön koulutustaso on vuoteen 2030 mennessä varsin lähellä eurooppalaista keskitasoa ja OECD-maiden keskiarvoa tai hieman niiden alapuolella.

Ennuste käy ilmi selvityksestä  Suomalaisten koulutusrakenne ja sen kehittyminen kansainvälisessä vertailussa.

Lue lisää

Työryhmä ehdottaa oikeustulkeille omaa rekisteriä

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa oikeustulkkien rekisterin perustamista.

Työryhmän ehdotuksen mukaan mm. oikeustulkkien pätevyysedellytyksiä ja luotettavuusedellytyksistä, rekisteröinnin kestosta, rekisteristä poistamisesta, ja rekisteritietojen saatavuudesta tulisi säätää lailla.

Lue lisää

Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen rahoitusujärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä on jättänyt esityksensä.

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena on tukea ja tehostaa opiskelijoiden tutkinnon tai sen osan suorittamista, kannustaa koulutuksen järjestäjiä tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan sekä edesauttaa työmarkkinoiden tarvitseman osaamisen kehittymistä.

Lue lisää

Opetuksen ja tutkimuksen laadun painoarvoa yliopistorahoituksessa vahvistetaan

Yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa vahvistetaan. Opetuksen ja ohjauksen laadusta saatava opiskelijapalaute lisätään yliopistojen rahoitusmallin yhdeksi osaksi. Myös tieteellisten julkaisujen laatu vaikuttaa jatkossa yliopistojen rahoitukseen.

Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättivät asetusmuutoksista 3.7.2014.

Tiedote 3.7.