Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Muistio: Opetus- ja kasvatushenkilöstön asiantuntijuudesta huolehtiminen tärkeää

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan juuri ilmestyneessä muistiossa pohditaan valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen haasteita ja kehittämistarpeita tuleville vuosille. Lue lisää

Kansainväliseltä asiantuntijaryhmältä suosituksia korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi

Asiantuntijaryhmän mielestä Suomen korkeakoulujärjestelmä toimii sinänsä hyvin ja tuottaa hyviä tuloksia. Parantamisen varaa kuitenkin on. Erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja korkeakoulujärjestelmän joustavuutta on lisättävä merkittävästi.

Englanniksi julkaistun Towards a future proof system for higher education and research in Finland -selvityksen teki Technopolis Group opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.
Tiedote 23.3.

Selvitys: Opetushallituksesta ja CIMO:sta uusi keskusvirasto

Työryhmä esittää, että Opetushallituksesta ja CIMOsta muodostetaan uusi, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto. Uusi organisaatio jatkaisi Opetushallituksen ja CIMOn toimintaa ja nykymuotoinen Opetushallitus ja CIMO lakkaisivat olemasta. Lue lisää

Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeesta suosituksia kehittämisen tueksi

tulevaisuuden_peruskouluTulevaisuuden peruskoulu -hankkeen työryhmissä 45 oman alansa asiantuntijaa tuotti kuvauksia opetuksen nykytilasta, siihen liittyvistä ilmiöistä ja tulosten heikkenemisen syistä. Työryhmien valmistelemia suosituksia käytetään peruskoulun kehittämisessä sekä koulutuspoliittisessa keskustelussa. Tiedote 12.3.

Yli 26,5 miljoonaa euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen

Lukion, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden uudistushanke ei toteudu suunnitellusti. Järjestämisverkkoa ja -lupia koskeva hallituksen esitys on rauennut, eikä koulutuksen järjestäjien tarvitse hakea uusia järjestämislupia. Lue lisää

Koulutuksen järjestämislupa -uudistus ei toteudu

OKM on myöntänyt noin 26,5 miljoonaa euroa valtionavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2015–2016. Valtionavustus kohdennetaan toimiin, joilla tuetaan haasteellisessa toimintaympäristössä toimivia kouluja ja kavennetaan koulujen välisiä eroja. Avustusta myönnettiin 125 opetuksen järjestäjälle. Lue lisää

Opettajien henkilöstökoulutuksen tavoitteet toteutuneet hyvin

Opettajien henkilöstökoulutuksen - Osaava-ohjelman - toteutumisesta valmistui väliarviointi, joka luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.1. Osaava on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä määräaikainen (2010–2016) ohjelma, jonka tavoitteena on parantaa opettajien ammatillisia valmiuksia, edistää henkilöstökoulutuksen saavutettavuutta ja tarvelähtöisyyttä sekä uudistaa vallitsevia täydennyskoulutuksen käytäntöjä. Lue lisää

Varhaiskasvatuslaki eduskunnan käsittelyyn

IMG_0561Lapselle säädetään oikeus varhaiskasvatukseen. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Laissa säädetään myös päiväkodin ryhmäkoosta sekä lasten ja vanhempien osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistetaan.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskuntakäsittelyyn 18.12. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2015. Nykyinen päivähoitolaki on yli 40 vuotta vanha.
Tiedote 18.12.

Euroopan ulkopuolella tutkinnon suorittaneille hakemuksen käsittelymaksu korkeakouluihin

Korkeakoulukelpoisuuden tarkistamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön 100 euron suuruinen hakemuksen käsittelymaksu. Maksu perittäisiin hakijoilta, jotka ovat suorittaneet muun kuin EU/ETA-alueen valtioiden tai Sveitsin koulutusjärjestelmiin kuuluvan korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen. Maksuja on tarkoitus periä ensimmäisen kerran haettaessa syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen.
Tiedote 4.12.

9,6 miljoonaa koulutuksen perustamishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa aluehallintovirastoille 9,6 miljoonaa euroa myönnettäväksi valtionavustuksina yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin. Määräraha sisältyy valtion vuoden 2014 lisätalousarvioon. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti asiasta 26.11. Lue lisää