Etusivu Koulutus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

OECD-vertailussa Suomi on pitkien koulutusaikojen maa

eduglanceOECD on julkaissut vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glance. Indikaattorien mukaan viisivuotiaan lapsen odotettavissa oleva opiskeluaika ennen 40 ikävuottaan on Suomessa 18 vuotta, joka on OECD-maiden korkeimpia.

Suomessa nuoret valmistuvat muiden maiden ikätovereihinsa verrattuna myöhään ja siirtyvät työmarkkinoille vanhempina. Tiedote 9.9.

Selvitys: Suomen koulutustaso lähestyy kehittyneiden maiden keskitasoa

Saunalahden-koulu10Koulutustason nousun hidastuminen Suomessa muuttaa Suomen asemaa kansainvälisessä vertailussa. Ilman muutoksia koulutustarjonnassa suomalaisen työikäisen väestön koulutustaso on vuoteen 2030 mennessä varsin lähellä eurooppalaista keskitasoa ja OECD-maiden keskiarvoa tai hieman niiden alapuolella.

Ennuste käy ilmi selvityksestä  Suomalaisten koulutusrakenne ja sen kehittyminen kansainvälisessä vertailussa.

Lue lisää

Työryhmä ehdottaa oikeustulkeille omaa rekisteriä

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa oikeustulkkien rekisterin perustamista.

Työryhmän ehdotuksen mukaan mm. oikeustulkkien pätevyysedellytyksiä ja luotettavuusedellytyksistä, rekisteröinnin kestosta, rekisteristä poistamisesta, ja rekisteritietojen saatavuudesta tulisi säätää lailla.

Lue lisää

Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen rahoitusujärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä on jättänyt esityksensä.

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena on tukea ja tehostaa opiskelijoiden tutkinnon tai sen osan suorittamista, kannustaa koulutuksen järjestäjiä tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan sekä edesauttaa työmarkkinoiden tarvitseman osaamisen kehittymistä.

Lue lisää

Opetuksen ja tutkimuksen laadun painoarvoa yliopistorahoituksessa vahvistetaan

Yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa vahvistetaan. Opetuksen ja ohjauksen laadusta saatava opiskelijapalaute lisätään yliopistojen rahoitusmallin yhdeksi osaksi. Myös tieteellisten julkaisujen laatu vaikuttaa jatkossa yliopistojen rahoitukseen.

Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättivät asetusmuutoksista 3.7.2014.

Tiedote 3.7.

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

toinenaste_vapaa Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016.

Uudistusta valmisteleva ohjausryhmä käsitteli 13.6. luonnosta rakenteellisen kehittämisen suuntaviivoiksi. Uudistus perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja vuoden 2014 kehyspäätökseen.
Tiedote 13.6.