Etusivu Kirkollisasiat Uskonnolliset yhdyskunnat

Uskonnolliset yhdyskunnat

Uskonnollisia yhdyskuntia ovat uskonnonvapauslain mukaan

  • evankelis-luterilainen kirkko
  • ortodoksinen kirkko sekä
  • uskonnonvapauslaissa säädetyllä tavalla rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Uskonnollista toimintaa voi harjoittaa myös esimerkiksi aatteellisena yhdistyksenä tai ilman oikeudellista järjestäytymistä.

Väestörekisterikeskus ylläpitää tietoja kansalaisten kuulumisesta uskonnollisiin yhdyskuntiin. Maistraatit vastaanottavat ilmoituksen uskontokunnasta eroamisesta.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä (yhdistysrekisteri) pitää Patentti- ja rekisterihallitus.

Etusivu Kirkollisasiat Uskonnolliset yhdyskunnat