Etusivu Kirkollisasiat Uskonnolliset yhdyskunnat

Uskonnolliset yhdyskunnat

Uskonnollisia yhdyskuntia ovat uskonnonvapauslain mukaan

  • evankelis-luterilainen kirkko
  • ortodoksinen kirkkokunta sekä
  • uskonnonvapauslaissa säädetyllä tavalla rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Uskonnollista toimintaa voi harjoittaa myös esimerkiksi aatteellisena yhdistyksenä tai ilman oikeudellista järjestäytymistä.

Väestörekisterikeskus ylläpitää tietoja kansalaisten kuulumisesta uskonnollisiin yhdyskuntiin. Maistraatit vastaanottavat ilmoituksen uskontokunnasta eroamisesta.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä (yhdistysrekisteri) pitää Patentti- ja rekisterihallitus.

Kansankirkoilla on lakiin perustuva erityisasema ja tehtäviä

Kansankirkkonimitystä käytetään kirkkokunnista, joihin kansan enemmistö kuuluu ja joilla on lakiin perustuva erikoisasema. Suomessa kansankirkkoja ovat evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko.

Seurakuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. yleisten hautausmaiden ylläpito. Väestökirjanpito on siirtynyt seurakunnilta valtiolle, mutta seurakunnat huolehtivat edelleen niin sanotuista vanhoista kirkonkirjoista ja antavat tietoja väestötietojärjestelmään.

Seurakunnat ylläpitävät huomattavaa määrää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkollisia rakennuksia, jotka on suojeltu kirkkolain nojalla.

Lisäksi esimerkiksi seurakuntien diakonia- ja palvelutyöhön sekä lapsi- ja nuorisotyöhön sisältyy toimintaa, joka tukee ja täydentää kuntien palvelutarjontaa.

Kirkolla on veronkanto-oikeus. Kirkon jäsenet maksavat seurakunnalle kirkollisveroa, ja lisäksi seurakunnat saavat osuuden yhteisöveron tuotosta.

Etusivu Kirkollisasiat Uskonnolliset yhdyskunnat