Etusivu Kirkollisasiat

Kirkollisasiat

Kirkollisasioista vastaa valtionhallinnossa opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka tavoitteena on turvata uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvat kirkollisasiat hallituksessa käsittelee sisäministeri.

Uskonnollisia yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta, joilla on lakeihin perustuva julkisoikeudellinen asema, sekä rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, joita voi perustaa uskonnonvapauslaissa säädetyillä edellytyksillä.

Väestöstä noin 77 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 prosenttia ortodoksiseen kirkkoon. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluu yhteensä 1,5 prosenttia väestöstä.
 
Uskonnon- ja omantunnonvapaus on perustuslakiin kirjattu perusoikeus, joka takaa oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeuden ilmaista vakaumus ja oikeuden kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Kirkollisten rakennusten suojeluun muutoksia

kirkko3Hallitus esittää kirkollisen rakennuksen suojeluun muutoksia. Tavoitteena on suojella riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista.

Samalla halutaan varmistaa Museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus- tai muutoshankkeen alkuvaiheessa.

Kirkkolain muutos tuli voimaan 1.1.2014.

Lue lisää

Hautaustoimi maksulliseksi

Kirkkolain muutos muuttaa hautapaikan ja hautaamisen maksulliseksi niissäkin seurakunnissa, jotka ovat tähän asti tarjonneet palvelut maksutta. Maksuista päätettäessä on otettava huomioon hautaustoimen tehtävistä seurakunnalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Muutoksella halutaan tasoittaa eroja hautaustoimimaksuissa seurakuntien välillä. Lue lisää

Kirkollisasioista kysyttyä: vihille ulkomailla

sormukset. Kuva: www.photobankers.fiJoka maassa on avioliitosta omat säädökset. Suomen lain mukaan avioliiton voi solmia ulkomailla muissa Pohjoismaissa ja tietyissä maissa niiden ulkopuolella. Pohjoismaiden ulkopuolella Suomen lain mukaisen avioliiton voi solmia vain kirkollisena vihkimisenä. Vihkimisoikeus ulkomailla on myönnetty erikseen muutamille papeille.
Lue lisää

Kirkollisasioihin liittyvät tehtävät ja henkilöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee mm. kirkollisasioita, uskonnonvapautta ja hautaustoimea koskevaa lainsäädäntöä, jolla turvataan edellytykset uskonnollisten yhdyskuntien toiminnalle. Kirkollisasioihin liittyviä tehtäviä hoitaa ministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolla kehittämisyksikkö. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta .