Etusivu Kirjastot Tilastot

Kirjastoalaan liittyviä tilastoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä kuuden aluehallintoviraston kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista. Yleisistä kirjastoista on saatavilla vertailukelpoista tilastotietoa usean vuosikymmenen ajalta. Valtakunnallisesti kerättyjä ja aluehallintovirastojen analysoimia tietoja käytetään paikallisen, alueellisen ja kansallisen kehittämisen, päätöksenteon ja valtakunnallisen arvioinnin pohjana. Tilastoaineistoa on annettu myös kansainväliseen käyttöön.

Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta löytyvät yleisten kirjastojen perustilastot vuodesta 1999.

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto sisältää tiedot kansalliskirjastosta, yliopistokirjastoista, ammattikorkeakoulukirjastoista sekä useista erikoiskirjastoista. Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan kerätään Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot kansanvälisen kirjastotilastostandardin mukaisesti. Kansalliskirjasto ylläpitää tietokantaa. 

Yleisten kirjastojen tilastovertailuja

 

Etusivu Kirjastot Tilastot