Etusivu Kirjastot Rahoitus

Kirjastojen rahoitus

Yleiset kirjastot

Suomessa yleisten kirjastojen pääperiaatteena on, että kaikille kansalaisille taataan maksuton pääsy tiedon ja kulttuurin lähteille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen yleisille kirjastoille antamat kaukolainat ovat maksuttomia.

Muista kirjaston suoritteista kunta voi periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun. Kirjastot voivat periä maksuja käyttösääntöjen vastaisesta toiminnasta, aineiston varauksesta, kopioinnista ja muista erityispalveluista. Kukin kunta päättää itsenäisesti perimiensä maksujen suuruudesta.

Kunnat vastaavat yleisten kirjastopalvelujen järjestämisestä ja ne saavat siihen myös valtionrahoitusta. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan.

Kunnille maksettavan laskennallisen käyttökustannusten valtionosuuden lisäksi kirjastorakentamista ja kirjastoautojen hankintaa avustetaan opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman nelivuotisen rahoitussuunnitelman ja aluehallintovirastojen (6 kpl) tekemien valtionavustuspäätösten mukaisesti 25-50 prosentilla. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kirjastojen erityistehtäviin ja erilaisiin hankkeisiin.

Tieteelliset kirjastot ja muut kirjastot

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen rahoituksesta päättää kyseinen organisaatio. Muiden kirjastojen toiminnasta päättää se organisaatio, johon ne kuuluvat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy ohjauksessaan olevien Varastokirjaston ja Näkövammaisten kirjaston kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteet sekä talousarvioon esitettävät määrärahat. Kansalliskirjaston kanssa opetus- ja kulttuuriministeriö käy Helsingin yliopiston tulosneuvotteluun liittyvän erillisneuvottelun, ja kirjaston rahoitus päätetään valtion talousarviossa.

Tieteellisen kirjastoverkon keskitettyjä palveluja ylläpidetään ensisijaisesti Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston rahoituksella.

Tieteelliset ja erikoiskirjastot voivat periä palveluistaan säädösten mukaisia maksuja. 

Lisäksi maksetaan harkinnanvaraisia avustuksia kirjastojen erityistehtäviin ja erilaisiin hankkeisiin.

Etusivu Kirjastot Rahoitus