Hemsidan Bibliotek Riktlinjer och projekt

Bibliotekspolitiska riktlinjer och projekt

Undervisnings- och kulturministeriet utarbetar riksomfattande bibliotekspolitiska riktlinjer och författningar för beslutsfattande i riksdagen. Undervisnings- och kulturministeriets arbete styrs, förutom av de mål som fastställs i regeringsprogrammet, bl.a. av:

Hemsidan Bibliotek Riktlinjer och projekt