Etusivu Kirjastot Kirjastoasioiden yhteystiedot

Kirjastoasioiden yhteystiedot

YLEISET KIRJASTOT JA NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTO
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Kulttuurin vastuualue 
Johtaja: Jukka Liedes.

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@minedu.fi,
puh. 0295 3 30004/keskus

Kirjastopolitiikan ryhmän jäsenet ja erikoistumisalueet:

Kirjastoryhmän asiantuntijoiden yhteiset tehtävät

  • Kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen valtion hallintoviranomaisena toimiminen
  • Kirjastolain-, politiikan, -strategioiden ja -ohjelmien toteutumisen varmistaminen
  • Informaatio-ohjaus ja tiedotus
  • Asiantuntijuus: ministerit, valtiosihteerit ja opetusministeriön johto, muut ministeriöt, eduskunta, kansainväliset yhteydet jne.
  • Yhteistyö sidosryhmien kanssa

 

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos

puh. 0295 3 30344

  • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
  • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset 
  • Kirjastolainsäädännön seuranta ja kehittäminen
  • Kirjastojen perus- ja täydennyskoulutuksen edistäminen 
  • Kirjastotoimen kehittämisen valtionavustukset
  • Kirjastojen perustilastot ja arviointi
  • Kirjastot ja mediakasvatus
  • Kirjastot ja monikulttuurisuus
  • Kansainväliset asiantuntijatehtävät
  • Kirjastojen erityistehtävät
  • Kirjastoseurat
  • Pohjoismainen yhteistyö

 

Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos

puh. 0295 3 30142

  • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
  • Kansallinen digitaalinen kirjasto
  • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset
  • Digitaaliset tieto- ja kulttuuriperintöaineistot
  • Kirjastojen verkkosisältöjen kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen
  • Tietoarkkitehtuuri ja digitaaliset palvelut
  • Näkövammaisten kirjasto
  • FinElib  
  • EU-tehtävät, kansainväliset asiantuntijatehtävät
  • Kulttuurilehtilautakunnan puheenjohtajuus

 

Hannu Sulin, kulttuuriasiainneuvos

puh. 0295 3 30299

  • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
  • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset
  • Kirjastolainsäädännön seuranta ja kehittäminen
  • Kirjastojen valtionosuus ja -avustusjärjestelmä
  • Kirjastojen valtionrahoitus ja taloussuunnittelu 
  • Kirjastojen kansallisten kehittämishankkeiden valtionavustukset
  • Kirjastotoimen aluehallinto
  • Keskus- ja maakuntakirjastot
  • Kirjastojen erityistehtävät ja -palvelut
  • Kirjastojen perustamishankkeet
  • Lähialueyhteistyö, Venäjä-foorumi, kansainväliset asiantuntijatehtävät
  • Pohjoismainen yhteistyö 

 

Tarja Ahlgren, hallinnollinen avustaja

puh. 0295 3 30055, +358 400 515 882

  • Valtionavustuspäätösten valmistelu
  • Kirjastotoimintaan liittyvät tiedotustehtävät
  • Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen tehtävät
  • Kirjastotilastot
  • Kokousten ja seminaarien järjestelytehtävät 
  • Verkkosivujen ylläpito
  • Osoitteistot ja julkaisut
  • Kulttuurilehtilautakunnan sihteeriys

KORKEAKOULUKIRJASTOT, KANSALLISKIRJASTO, VARASTOKIRJASTO: 
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tiedepolitiikan tulosalue: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, puh. 0295 3 30200

KOULUKIRJASTOT:
Opetushallitus: puh. 029 533 1000/keskus, etunimi.sukunimi@oph.fi

Etusivu Kirjastot Kirjastoasioiden yhteystiedot