Etusivu Kirjastot Kirjastoasioiden yhteystiedot

Kirjastoasioiden yhteystiedot

YLEISET KIRJASTOT JA NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTO
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Kulttuurin vastuualue 
Johtaja: Hannu Sulin

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@minedu.fi,
puh. 0295 3 30004/keskus

Vastuulla toistaiseksi:

 • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
 • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset
 • Kirjastolainsäädännön seuranta ja kehittäminen
 • Kirjastojen valtionosuus ja -avustusjärjestelmä
 • Kirjastojen valtionrahoitus ja taloussuunnittelu 
 • Kirjastojen kansallisten kehittämishankkeiden valtionavustukset
 • Kirjastotoimen aluehallinto
 • Keskus- ja maakuntakirjastot
 • Kirjastojen erityistehtävät ja -palvelut
 • Kirjastojen perustamishankkeet
 • Lähialueyhteistyö, Venäjä-foorumi, kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Pohjoismainen yhteistyö 


Kirjastopolitiikan ryhmän jäsenet ja erikoistumisalueet:

Kirjastoryhmän asiantuntijoiden yhteiset tehtävät

 • Kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen valtion hallintoviranomaisena toimiminen
 • Kirjastolain-, politiikan, -strategioiden ja -ohjelmien toteutumisen varmistaminen
 • Informaatio-ohjaus ja tiedotus
 • Asiantuntijuus: ministerit, valtiosihteerit ja opetusministeriön johto, muut ministeriöt, eduskunta, kansainväliset yhteydet jne.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa

 

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos

puh. 0295 3 30344

 • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
 • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset 
 • Kirjastolainsäädännön seuranta ja kehittäminen
 • Kirjastojen perus- ja täydennyskoulutuksen edistäminen 
 • Kirjastotoimen kehittämisen valtionavustukset
 • Kirjastojen perustilastot ja arviointi
 • Kirjastot ja mediakasvatus
 • Kirjastot ja monikulttuurisuus
 • Kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Kirjastojen erityistehtävät
 • Kirjastoseurat
 • Pohjoismainen yhteistyö

 

Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos

puh. 0295 3 30142

 • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
 • Kansallinen digitaalinen kirjasto
 • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset
 • Digitaaliset tieto- ja kulttuuriperintöaineistot
 • Kirjastojen verkkosisältöjen kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen
 • Tietoarkkitehtuuri ja digitaaliset palvelut
 • Näkövammaisten kirjasto
 • FinElib  
 • EU-tehtävät, kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Kulttuurilehtilautakunnan puheenjohtajuus

 

Tarja Ahlgren, hallinnollinen avustaja (opintovapaalla 1.9.2014-31.7.2015)

sijainen Helena Hakkarainen, osastosihteeri (1.10.2014–31.5.2015)

puh. 0295 3 30055

 • Valtionavustuspäätösten valmistelu
 • Kirjastotoimintaan liittyvät tiedotustehtävät
 • Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen tehtävät
 • Kirjastotilastot
 • Kokousten ja seminaarien järjestelytehtävät 
 • Verkkosivujen ylläpito
 • Osoitteistot ja julkaisut
 • Kulttuurilehtilautakunnan sihteeriys

KORKEAKOULUKIRJASTOT, KANSALLISKIRJASTO, VARASTOKIRJASTO: 
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tiedepolitiikan tulosalue: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, puh. 0295 3 30200

KOULUKIRJASTOT:
Opetushallitus: puh. 029 533 1000/keskus, etunimi.sukunimi@oph.fi

Etusivu Kirjastot Kirjastoasioiden yhteystiedot