Etusivu Kirjastot Kirjastoalan koulutus

Kirjastoalan koulutus ja kelpoisuusvaatimukset

Kirjastoammatillisen henkilöstön riittävyys ja henkilöstön osaaminen ja sen päivittäminen ovat keskeisiä tekijöitä kirjastojen toiminnassa. Kirjastoammattilaisilta edellytetään hyvää perus- ja täydennyskoulutusta, jotta kansalaisten tiedollinen tasa-arvo voisi toteutua. Kirjastoasetuksessa (406/2013) säädetään kirjastohenkilöstön koulutusrakenteesta ja kelpoisuusvaatimuksista kirjastolain 8 § 2 momentin perusteella.

Etusivu Kirjastot Kirjastoalan koulutus