Hemsidan Bibliotek

Publikationer - Bibliotek

Här hittar du de senaste bibliotekspublikationerna samt allmänna publikationer som berör biblioteksområdet.

Sök flera publikationer med hjälp av sökmaskinen för publikationer (ämnesområde och publicerningsdatum som sökkriterier) eller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste publikationerna - Bibliotek

Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2014. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:18
God Mediekunnighet; Nationella Riktlinjer 2013–2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer, Finland 2013:12
Undervisnings- och kulturministeriets strategi för intelligent teknik (UKM-KIDE) Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:9
Biblioteken och medierna 2012. Utredning om mediefostran i allmänna bibliotek Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:23
Biblioteksstipendiesystemet; Sammandrag av stödsystemets nuläge och utvecklingsförslag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:14
Årsöversikt 2010 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:23
Det allmänna biblioteket i kommuninvånarnas olika verksamheter; En undersökning av nyttan av bibliotek i invånarnas dagliga liv. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:21
Det nationella digitala biblioteket Undervisnings- och kulturministeriets publicationer 2011:18
Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:7
Undervisnings- och kulturministeriet - Bildning vår framtid -
Utbildning och kultur. Årsöversikt 2009–2010 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2010:2
Undervisningsministeriets bibliotekspolitik 2015. Allmänna bibliotek. Nationella strategiska prioritetsområden Undervisningsministeriets publikationer 2009:33
Undervisningsministeriet - Bildning vår framtid -
Utbildning och kultur. Årsöversikt 2007 Undervisningsministeriets publikationer 2008:17
Utveckling av biblioteks- och informationstjänsterna vid högskolorna i Åbo Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2008:7
Långtidsförvaring och användning av material i elektronisk form Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2008:2
Utbildning och kultur. Årsöversikt 2006 Undervisningsministeriets publikationer 2007:23
Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006–2015 Undervisningsministeriets publikationer 2007:20
Utvecklingsprogram för bibliotek 2006–2010 Undervisningsministeriets publikationer 2007:5
Bibliotek för teckenspråkig litteratur; ett förslag till verksamhetsmodell Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2007:9