Etusivu Kirjastot

Ajankohtaista kirjastoasioissa

Kulttuurin vastuualueen johtajana aloitti Hannu Sulin

Kulttuurin vastuualueen johtajana on aloittanut maaliskuun alussa ministeriössä aiemmin kulttuuriasianneuvoksena työskennellyt Hannu Sulin. Valtioneuvosto nimitti Sulinin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin vastuualueen johtajan virkaan ajalle 1.3.2015-28.2.2020. Lue lisää

Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvausten nostamista Pohjoismaiselle tasolle

nostoValtiopäivillä vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista.

Julkilausumassa todetaan, että eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen esimerkiksi muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle.

Tiedote 6.3.

Kirjastotilastot: peruskäytössä pientä laskua - tapahtumia aiempaa enemmän

kirjasto_1Tuoreimpien kirjastotilastojen mukaan kuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin viime vuonna 51,3 miljoonaa kertaa ja tehtiin noin 92,8 miljoonaa lainaa. Kukin asukas vieraili kirjastossa siten vuoden aikana keskimäärin 9,5 kertaa ja lainasi aineistoja 17,2 kappaletta.

Tapahtumien kävijämäärä kasvoi 16 prosenttia ja niihin osallistui yli 756 000 henkilöä.

Lue lisää

Nuoria työllistäviin digitointihankkeisiin miljoona euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt miljoonaa euroa kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, jotka työllistävät nuoria.

Hankkeissa digitoidaan kulttuuriperintöaineistoja ja tuodaan niitä saataville kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen Finna-asiakasliittymän kautta.

Lue lisää

Kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014–2017

kirjastoautoKirjastojen rakennushankkeita on vuoteen 2017 ulottuvassa suunnitelmassa 19, joista uudisrakennuksia seitsemän. Muut hankkeet ovat laajoja peruskorjaushankkeita, joihin sisältyy myös laajennuksia.

Kirjastoauton hankintoja tai niiden varustamista suunnitelmaan sisältyy kolmetoista.


Lue lisää

Finna kokoaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet yhteen

FNA_tunnus_pysty_WEB_turkFinna-hakupalvelu kokoaa Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot ensimmäistä kertaa yhteen. Finnasta saa tiedon käytettävissä olevista aineistoista. Osaan digitoidusta sisällöstä Finna tarjoaa suoran pääsyn.

Finna on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.

Lue lisää

Yleisten kirjastojen laatusuositus julkaisuna

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatima yleisten kirjastojen laatusuositus on julkaistu ministeriön julkaisusarjassa.

Yleisten kirjastojen laatusuositus sisältää yleisten kirjastojen arvioinnin viitekehyksen, uudet laatukuvaukset ja yleisten kirjastojen laadunhallintasuosituksen.

Yleisten kirjastojen laatusuositus >

Yleisten kirjastojen kehittämiselle linjaukset vuoteen 2015

Panostamalla yleisten kirjastojen palvelujen laatuun ja osaamistason nostamiseen varmistetaan kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet, todetaan opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015 -julkaisussa. Sen painotukset ovat pohjana myös ministeriön säädösvalmistelulle ja rahoitukselle.

Ministeriön julkaisusarjassa ilmestynyt strategia päivittää opetusministeriön aikaisemmat kirjasto-ohjelmat ja -strategiat vastaamaan tuleviin muutoksiin.
Kirjastopolitiikka 2015 >

Kirjastoverkosto ja toimijat

Kirjastoverkosto koostuu yleisistä eli kunnallisista kirjastoista, yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastoista sekä kouluissa ja oppilaitoksissa olevista kirjastoista. Lisäksi eri organisaatioilla ja yrityksillä on omia kirjastoja.

Opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston kulttuuriyksikkö vastaa yleisiä kirjastoja ja Näkövammaisten kirjastoa koskevista asioista. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto vastaa Varastokirjastoa ja Kansalliskirjastoa sekä tieteellisiä kirjastoja ja oppilaitoskirjastoja koskevista asioista. Tehtävät sekä niitä hoitavat henkilöt yhteystietoineen löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta tai kirjastoasioiden yhteystiedot sivulta .