Etusivu Kirjastot Avustukset Erityistehtävien tukeminen

Erityistehtävien tukeminen

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kunnalliset kirjastot / erityistehtävät
Hakuaika päättyy
31-10-2014
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin, etunimi.sukunimi@minedu.fi, 0295 3 30299

Avustus myönnetään kunnallisille kirjastoille annettujen erityistehtävien toteuttamiseen (monikielinen kirjasto, saamelaiskirjasto, maakunta- ja keskuskirjastotehtävät).

Hakemukset lähetetään 31.10. mennessä siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueeseen asetuksen (910/2009) mukaisesti kuuluvat kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat.

Tarkemmat hakuohjeet (pdf)

Hakulomake

lomake 1 (doc)
lomake 1 (pdf)

Selvityslomake

lomake 2 (doc)
lomake 2 (pdf) 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:n nojalla oikeus tarvittaessa suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Etusivu Kirjastot Avustukset Erityistehtävien tukeminen